XXXVII Lubelska Konferencja - podsumowanie

W dniach 7 i 8 listopada 2022 r. miała miejsce XXXVII Lubelska Konferencja pt. Badania archeologiczne w Polsce środkowowschodniej, zachodniej Białorusi i Ukrainie, której organizatorami były dwa ośrodki: Instytut Archeologii UMCS i Muzeum Narodowe w Lublinie. XXXVII Konferencja odbywa się pod patronatem naukowym Jego Magnificencji Rektora UMCS Prof. dr. hab. Radosława Dobrowolskiego.
W Konferencji wzięło udział (bezpośrednio lub za pomocą łączy internetowych) 192 referentów z różnych krajów – najwięcej z Polski, ale również z Ukrainy, Białorusi, Czech, Mołdawii, Francji, Włoch i Wielkiej Brytanii.
Mieliśmy ogromną przyjemność gościć 51 naukowców z Ukrainy reprezentujących różne ośrodki naukowe i muzealne (Kijów, Lwów, Odessa, Mikołajów, Charków, Zaporoże, Załoźce, Międzybóż, Slotiva, Winnica, Łuck, Iwano-Frankiwsk, Chersoń) oraz pięciu archeologów z Białorusi.
W tym roku zasięg tematyczny wystąpień sięgał od schyłku paleolitu po czasy nowożytne. Wygłoszono 74 referaty, w tym pięć – poświęconych różnym aspektom badań interdyscyplinarnych – w sesji plenarnej, rozpoczynającej Konferencję. Zaprezentowano również 11 posterów omawiających różne zagadnienia o tematyce archeologicznej.

Poniżej krótka relacja z Konferencji

Autor fot. Paulina Litka (Wydział Historii i Archeologii)


 

Szanowni Państwo,
poniżej publikujemy program

XXXVII LUBELSKIEJ KONFERENCJI ARCHEOLOGICZNEJ

"Badania archeologiczne w Polsce Środkowowschodniej,
zachodniej Białorusi i Ukrainie"

oraz streszczenia wystąpień.

Zapraszamy na Konferencję do Lublina w dniach 7-8 listopada 2022 r.

Instytucje organizujące Konferencję:

Instytut Archeologii UMCS w Lublinie i Muzeum Narodowe w Lublinie


Szanowni Państwo,

XXXVII LUBELSKA KONFERENCJA zbliża się wielkimi krokami. Dzisiaj prezentujemy plakat towarzyszący temu wydarzeniu. W tym roku motywami przewodnimi Konferencji są zabytki odkryte w Zawichoście-Trójcy w woj. świętokrzyskim:
- denar księcia Władysława II Wygnańca (rewers) typu IV (tzw. orzeł i zając) z lat 40. XII w., wchodzący w skład skarbu znalezionego w 2020 roku. Sam skarb, zakopany ok. 1165 roku, liczył prawie 1900 denarów piastowskich ukrytych w naczyniu glinianym, wśród których ponad 600 to denary typu IV Władysława Wygnańca, zaś pozostałe (ponad 1200) to denary Bolesława IV Kędzierzawego oraz pojedyncze monety Bolesława II Śmiałego i Bolesława III Krzywoustego;
- fragment zdobionego, składanego grzebienia kościanego z XI wieku, odkryty podczas badań archeologicznych w 2021 roku.
Zabytki pochodzą z badań dr. hab. Marka Florka z Instytutu Archeologii UMCS w Lublinie.

Już wkrótce przekażemy więcej informacji odnośnie nadchodzącej Konferencji.


Szanowni Państwo,

jak uprzednio informowaliśmy,

XXXVII LUBELSKA KONFERENCJA

Badania archeologiczne w Polsce środkowowschodniej, zachodniej Białorusi i Ukrainie

odbędzie się w Muzeum Narodowym w Lublinie w dniach 7–8 listopada 2022 r.

Jesteśmy w trakcie konstruowania programu konferencji. Podobnie jak w latach ubiegłych, rozpoczną ją połączone obrady sekcji I (prahistoria) i sekcji II (starożytność – czasy nowożytne), w których trakcie zaprezentowane zostaną referaty główne (zamawiane). Następnie, obrady prowadzone będą oddzielnie i równolegle w ramach dwóch wspomnianych sekcji. W związku z bardzo dużą liczbą zgłoszeń zostaliśmy zmuszeni do nieznacznego zmodyfikowania czasu trwania wystąpień:
– referat główny (zamawiany; połączone obrady sekcji I i II) – 25 minut
– referat – 20 minut
– komunikat – 15 minut.
Tym samym prosimy o wzięcie pod uwagę powyższych zmian w trakcie przygotowywania wystąpień. Program jest tak „napięty”, że wszelkie odstępstwa od planu skutkować będą znacznym wydłużeniem obrad i/lub brakiem możliwości zaprezentowania wszystkich wystąpień, czego zdecydowanie chcemy uniknąć.

Osoby prezentujące wyniki swoich badań w formie posterów, prosimy o ich dostarczenie w godzinach porannych pierwszego dnia konferencji. Tak jak już pisaliśmy, oferujemy również możliwość prezentacji posterów na stronie internetowej i stronie Facebook Instytutu Archeologii UMCS w Lublinie. Zainteresowanych prosimy o przesłanie elektronicznej wersji posterów najpóźniej 3 listopada 2022 r.

Inne ważne informacje

REZYGNUJEMY Z POBIERANIA OPŁATY KONFERENCYJNEJ!!! Nie chcemy jednak rezygnować z pomocy Ukrainie, na który to cel mieliśmy przeznaczyć większą część środków z planowanej wcześniej opłaty konferencyjnej (100 zł ze 120 zł opłaty). Ze względu na problemy organizacyjno-prawne nie możemy jednak gromadzić tych środków na koncie bankowym. W związku z tym Osoby, które zechcą wesprzeć nas w tych działaniach, będą mogły dowolną kwotę zdeponować w specjalnie do tego celu przygotowanej skarbonce. Po zakończeniu konferencji poinformujemy Państwa o wysokości zgromadzonych w ten sposób środków i dokładnym celu, na jaki zostaną przeznaczone. Pozostałe bezpośrednie koszty organizacji konferencji, w tym przerw kawowych, Organizatorzy pokryją ze środków własnych (nie zapewniamy obiadów).

Przypominamy, że pomimo stacjonarnej formuły konferencji planujemy również wideokonferencję na platformie Zoom (w czasie rzeczywistym), co umożliwi Kolegom z Ukrainy lub osobom, które z różnych względów nie będą mogły pojawić się w Lublinie, udział w naszym wydarzeniu. Podkreślamy jednak, że dla osób z Polski taka forma uczestnictwa w konferencji przewidziana jest przede wszystkim dla tzw. uczestników biernych (bez wystąpień), którzy nie zdołają przyjechać do Lublina.

Osoby, które nie zgadzają się na udostępnienie swojego wizerunku i prezentowanych materiałów w ramach wideokonferencji prosimy o wcześniejsze poinformowanie nas o tym fakcie.

Z poważaniem

W imieniu organizatorów:

Barbara Niezabitowska-Wiśniewska

 

 


Szanowni Państwo,

informujemy, że z przyczyn od nas niezależnych zmuszeni jesteśmy przesunąć termin XXXVII LUBELSKIEJ KONFERENCJI „Badania archeologiczne w Polsce środkowowschodniej, zachodniej Białorusi i Ukrainie”.

Konferencja odbędzie się w formule stacjonarnej w Muzeum Narodowym w Lublinie w dniach 7–8 listopada 2022 r. (a nie jak wcześniej informowaliśmy w dniach 3–4 listopada). Jednocześnie przesuwamy ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń i abstraktów. Czekamy na nie NAJPÓŹNIEJ DO 20 WRZEŚNIA 2022 r.

Zgłoszenia prosimy przesyłać wyłącznie na przesłanym wcześniej formularzu na adres poczty elektronicznej konferencji: konferencja.nazamku@gmail.com.
Więcej danych o konferencji zob. https://www.umcs.pl/pl/xxxvii-lubelska-konferencja,24079.htm 

Pomimo stacjonarnej formuły konferencji planujemy również wideokonferencję na platformie Zoom (w czasie rzeczywistym), co umożliwi Kolegom z Ukrainy lub osobom, które z różnych względów nie będą mogły pojawić się w Lublinie, udział w naszym wydarzeniu. Podkreślamy jednak, że dla osób z Polski taka forma uczestnictwa w konferencji przewidziana jest przede wszystkim dla tzw. uczestników biernych (bez wystąpień), którzy nie zdołają przyjechać do Lublina. Osoby, które nie zgadzają się na udostępnienie swojego wizerunku i prezentowanych materiałów w ramach wideokonferencji prosimy o wcześniejsze poinformowanie nas o tym fakcie.

Informujemy również, że ze względu na trwający sezon urlopowy i wykopaliskowy nie zawsze będziemy w stanie na bieżąco odpisywać na Państwa wiadomości. Liczymy na wyrozumiałość i prosimy o cierpliwość.

Życzymy udanego – i zasłużonego – wypoczynku oraz fascynujących odkryć w trakcie badań wykopaliskowych.

Liczymy, że zaprezentują je Państwo na naszej konferencji. 

Z poważaniem

W imieniu organizatorów: Barbara Niezabitowska-Wiśniewska

    Aktualności

    Data dodania
    26 października 2022