XXXIV konferencja archeologiczna

Instytut Archeologii UMCS w Lublinie oraz Muzeum Lubelskie w Lublinie 
zapraszają na XXXIV konferencję:

"Badania archeologiczne w Polsce środkowowschodniej,
zachodniej Białorusi i Ukrainie w roku 2017"


Konferencja odbędzie się w dniach 26-27 kwietnia 2018 roku
w salach Muzeum Lubelskiego w Lublinie

Program Konferencji w załączniku

    Aktualności