Przyjaciele z Niemiec odznaczeni

Dr Christian Leiber oraz Państwo Rieta-Helga i Heinz-Dieter Rheinländer z Dolnej Saksonii zostali odznaczeni Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski przychylił się do wniosku Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i nadał Krzyże Kawalerskie Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej obywatelom Republiki Federalnej Niemiec, uznając ich zasługi dla promowania pozytywnego wizerunku naszego kraju, rozwijanie polsko-niemieckiej współpracy i dobrosąsiedzkich stosunków.

W dniu 23 października 2015 r. Dr Christian Leiber oraz Państwo Rieta-Helga i Heinz-Dieter Rheinländer odebrali przyznane im odznaczenia w trakcie inauguracji w UMCS roku akademickiego 2015/2016.

Już wcześniej dostąpili oni zaszczytu nagrodzenia medalem Amicis Universitatis Mariae Curie Skłodowska i kryształową figurką naszej patronki na okoliczność 25-lecia współpracy z lubelską archeologią. Są też laureatami Wielkiego Medalu Stanisława Staszica przyznawanego przez Towarzystwo Regionalne Hrubieszowskie za promowanie Ziemi Hrubieszowskiej i jej archeologicznego dziedzictwa kulturowego w świecie.
Fot. R. Frączek.

    Aktualności

    Data dodania
    30 października 2015