Prośba o pomoc dla dr. Adama Gąsiorowskiego

Zwracamy się z uprzejmą, bardzo gorącą prośbą o pomoc dla dr. Adama Gąsiorowskiego, emerytowanego pracownika Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Dr Adam Gąsiorowski to wieloletni pracownik Instytutu Archeologii UMCS, specjalista w zakresie antropologii fizycznej i genetyki człowieka. Aktywny działacz społeczny, m.in. był przewodniczącym Zarządu Lubelskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Antropologicznego oraz członkiem Rady Zakładowej Związku Nauczycielstwa Polskiego UMCS, Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" i Zarządu Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej UMCS. Prowadził zajęcia z rehabilitacji narządów ruchowych dla pracowników Uczelni, ich dzieci i studentów.

Pan Adam przeszedł rozległy udar, który odebrał mu sprawność i zdolność normalnego mówienia. Dzięki intensywnej rehabilitacji ruchowej i logopedycznej ma szansę wrócić do samodzielnego i aktywnego funkcjonowania.

Darowizny na rzecz p. Adama Gąsiorowskiego można wpłacać na specjalne konto bankowe Fundacji Fuga Mundi: nr konta: 94 1240 2382 1111 0010 4409 1986, a także przekazując 1% podatku wpisując w rozliczeniu rocznym: KRS 0000 106 416, z dopiskiem "leczenie i rehabilitacja A. Gąsiorowskiego".

    Aktualności

    Autor
    Urszula Kurzątkowska
    Data dodania
    24 listopada 2015