Popularyzacja archeologii

Popularyzacja studiów archeologicznych w UMCS na Ukrainie

W marcu br. pracownicy Instytutu Archeologii przeprowadzili cykl spotkań z młodzieżą i kadrą pedagogiczną kilkudziesięciu lwowskich szkół średnich. Spotkania miały charakter informacyjny, ich celem była prezentacja oferty dydaktycznej i zachęcenie młodych obywateli Ukrainy do podjęcia nauki na tym kierunku. Był to pierwszy etap akcji popularyzującej studia archeologiczne w Lublinie, w którą zaangażowane są także ukraińskie władze oświatowe, Archeologiczna Służba Ratownicza we Lwowie oraz lwowski odział Biura Rekrutacji UMCS.

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie przygotował specjalne informatory przeznaczone dla kandydatów i studentów z Ukrainy w ich macierzystym języku. Zawierają one podstawowe informacje o uniwersytecie, poszczególnych wydziałach, warunkach studiowania, opłatach i stypendiach oraz zasady poruszania się w systemie rejestracji kandydatów. Podobne informatory, dotyczące m.in. charakteru studiów archeologicznych, możliwości pracy w tym zawodzie, przygotował Instytut Archeologii. Kandydaci mogą w nich znaleźć również informacje o pracownikach Instytutu, kierunkach badawczych, współpracy międzynarodowej itp.  

Drugi etap akcji promocyjnej przewidziany jest jesienią. Będzie też ona kontynuowana w kolejnych latach.
(Oprac. H. Taras)

 

    Aktualności

    Autor
    Halina Taras
    Data dodania
    18 maja 2015