Lubelscy antropolodzy na Światowym Dniu Ziemi

Antropologia i Światowy Dzień Ziemi na UMCS

Dr hab. Prof. UMCS Wanda Kozak-Zychman (Instytut Archeologii) i mgr Anna Szarlip (absolwentka IA), uczestniczyły w Światowym Dniu Ziemi, który odbył się 24 kwietnia 2015 r. na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Współorganizatorami obchodów były m.in. Uniwersytet Dziecięcy oraz Centrum Kultury Fizycznej UMCS.

Wśród różnorodnych zajęć, w programie znalazły się również warsztaty z antropologii pt. Określanie płci i wieku na podstawie czaszek i szkieletów prowadzone przez p. W. Kozak-Zychman (antropolog) i p. A. Szarlip (archeolog). W zajęciach uczestniczyły dzieci z Dwujęzycznej Szkoły Podstawowej „Europejczyk” oraz młodzież z Gimnazjum nr 18 i Liceum Śródziemnomorskiego im. św. Dominika Guzmana w Lublinie. Warsztaty spotkały się z dużym zainteresowaniem, o czym świadczyły liczne, dociekliwe pytania uczestników.

Zobacz więcej na zdjęciach...

 

    Aktualności