Konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych

Instytut Archeologii oraz Koło Naukowe Studentów Archeologii UMCS w Lublinie zapraszają do wzięcia udziału w konkursie plastycznym pt. „Archeolog – najciekawszy zawód świata”, organizowanym pod honorowym patronatem Dziekana Wydziału Humanistycznego UMCS.

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych miasta Lublina. Zgłaszane prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną, np. rysunkowo-graficzną, malarską, jako wycinanka lub collage, w formacie A4 lub A3. Termin ich nadsyłania lub dostarczenia do organizatorów upływa 30 listopada 2015 r.
Laureatom konkursu przyznane zostaną pamiątkowe dyplomy oraz atrakcyjne nagrody rzeczowe, a najciekawsze prace zostaną wykorzystane do promocji Instytutu Archeologii oraz działaności KNSA.
Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu i rozdanie nagród połączone z wystawą zgłoszonych prac odbędzie się na terenie Wydziału Humanistycznego w grudniu 2015 r.
Szczegóły i warunki uczestnictwa w konkursie znajdują się w dołączonym niżej Regulaminie oraz karcie zgłoszenia.

Z A P R A S Z A M Y

 

 

 

    Aktualności

    Autor
    Urszula Kurzątkowska
    Data dodania
    15 października 2015