Doktorant-stypendysta

Oferta pracy na stanowisko: Doktorant(ka)-stypendysta(tka) w ramach projektu NCN nr 2018/30/E/HS3/00567 pt. „Krzemień czekoladowy na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej. Wydobywanie, użytkowanie i dystrybucja” - kierownikiem projektu jest dr Magdalena Sudoł-Procyk, Katedra Archeologii Środowiskowej i Paleoekologii Człowieka, Instytut Archeologii, Wydział Nauk Historycznych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Nazwa jednostki: Wydział Nauk Historycznych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
https://www.wnh.umk.pl/

Typ konkursu NCN: SONATA BIS – HS

Termin składania ofert: 2021-03-19 23:59

Szczegóły w załączniku:

    Aktualności