Sukces Ogrodu Botanicznego UMCS

Jest nam miło poinformować, że projekt „Reduta Tadeusza Kościuszki w obronie Konstytucji 3 Maja” otrzymał po raz kolejny dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach konkursu „Miejsca pamięci i trwałe upamiętnienia w kraju”.

Reduta T. Kościuszki znajdująca się na terenie Ogrodu Botanicznego UMCS jako polowa fortyfikacja wojskowa zaprojektowana przez Tadeusza Kościuszkę i wykonana przez jego żołnierzy, w październiku 2020 r. została wpisana do rejestru zabytków województwa lubelskiego.

Projekt Reduta Tadeusza Kościuszki w obronie Konstytucji 3 Maja” jest projektem kilkuetapowym, rozpoczętym w ubiegłym i kontynuowanym również w roku bieżącym.

W 2022 r. rozpoczęliśmy badania archeologiczne, geologiczne i historyczne, które miały pogłębić wiedzę o tym obiekcie, jego historii sprzed i po czasach kościuszkowskich.

Ubiegłoroczne prace badawcze ujawniły, że teren ten skrywa jeszcze wiele tajemnic. Pokazały to cenne odkrycia, w tym fundamenty dworu z XVI-XVII w., pozostałości po osadzie wczesnopiastowskiej z XI w. oraz znaleziska w formie metalowych zabytków z okresu od XVI do XX w. Skala odkryć przyczyniła się do rozszerzenia zakresu prac badawczych i ich kontynuacji zaplanowanej od wiosny tego roku. W tym roku, po zakończeniu badań, powstanie projekt architektoniczny Reduty. Przeprowadzimy też szereg działań popularyzatorsko-edukacyjnych. Planowany etap trzeci w 2024 r. obejmie wykonanie  inwestycji oraz szeroką popularyzację tej wyjątkowej budowli wojskowej.

Z uwagi na interdyscyplinarność badań do zespołów UMCS, składających się z pracowników naukowych i studentów Instytutu Archeologii oraz Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, dołączają pracownicy Katedry Architektury, Urbanistyki i Planowania Przestrzennego Politechniki Lubelskiej oraz Katedry Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Zespół badawczo-projektowy:

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej:

- dr Rafał Niedźwiadek – kierownik badań archeologicznych. Instytut Archeologii, Pracownia ds. Badań Archeologicznych nad okresem Średniowiecza na Lubelszczyźnie

- dr hab. Jan Rodzik, prof. UMCS – Katedra Hydrologii i Klimatologii UMCS

- dr Marcin Maciejewski - Instytut Archeologii Pracownia ds. Badań Archeologicznych nad okresem Średniowiecza na Lubelszczyźnie

- prof. dr hab. Piotr Zagórski - Katedra Geomorfologii i Paleogeografii, WNoZiGW

- prof. dr hab. Dariusz Kupisz - Katedra Historii XVI-XIX w. i Europy Wschodniej

 

Politechnika Lubelska:

- dr hab. inż. Arch. Natalia Przesmycka, prof. PL – p.o. kierownik Katedry Architektury, Urbanistyki i Planowania Przestrzennego

- dr inż., inż. arch. Krzysztof Janus - Katedra Architektury, Urbanistyki i'nbsp;Planowania Przestrzennego

 

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie:

- dr Margot Dudkiewicz - Katedry Architektury Krajobrazu

- dr Ewa Miłkowska - Katedry Architektury Krajobrazu

 

Kierownikiem projektu jest Edyta Karczmarska-Greguła, Ogród Botaniczny UMCS

 

Projekt „Reduta Tadeusza Kościuszki w obronie Konstytucji 3 Maja” realizowany jest ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury - państwowego funduszu celowego w ramach konkursu „Miejsca pamięci i trwałe upamiętnienia w kraju.

    Aktualności

    Autor
    Anna Cwener
    Data dodania
    7 marca 2023