Konferencja: ROŚLINA – ŹRÓDŁO MATERIAŁU BADAWCZEGO

Zaproszenie na konferencję.

„ ROŚLINA – ŹRÓDŁO MATERIAŁU BADAWCZEGO ”
”Plant – the source of research material” 

18-20 października 2012 r.
Lublin

.OOrganizatorzy konferencji:

Lubelskie Towarzystwo Wspierania Nauk Farmaceutycznych
Ogród Botaniczny UMCS w Lublinie
Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie

.Współorganizatorzy:

Katedra i Zakład Botaniki Farmaceutycznej UM w Lublinie
Katedra Chemii, Zakład Chemii Analitycznej UM w Lublinie
Katedra Chemii, Zakład Chemii Neorganicznej UM w Lublinie
Zakład Fizjologii Roślin Instytutu Biologii i Biotechnologii, UMCS w Lublinie
Katedra Warzywnictwa i Roślin Leczniczych UP w Lublinie
Lubelskie Towarzystwo Naukowe
Komisja Nauk Medycznych Oddziału PAN w Lublinie
Polskie Towarzystwo Botaniczne Oddział Lubelski

Załączniki

    Aktualności

    Data dodania
    1 października 2012