6th International Conference "Plant – the source of research material” - relacja

W dniach 10-12 września 2019 r. w Nałęczowie odbyła się kolejna edycja międzynarodowej konferencji Plant – the source of research material

Celem tej konferencji jest prezentacja najnowszych osiągnięć naukowych i wymiana doświadczeń dotyczących szeroko pojętych badań nad roślinami, od komórki do ekosystemu. Tematyka wykładów plenarnych, prezentacji ustnych i plakatowych jest bardzo różnorodna. Obejmuje zagadnienia związane z budową i funkcjonowaniem roślin, odpowiedzią na stresowe czynniki środowiska i najnowszymi metodami analitycznymi stosowanymi do analizy materiału roślinnego. Ważnym aspektem wystąpień jest praktyczne zastosowanie roślin w profilaktyce zdrowotnej, farmakologii, kosmetologii i do bioindykacji stanu środowiska.

Konferencja gromadzi nie tylko wybitnych specjalistów o randze międzynarodowej, ale również młodych naukowców, w tym studentów i doktorantów, dostarczając inspiracji do podjęcia nowych badań i okazji do nawiązania kontaktów naukowych.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z z podsumowaniem konferencji w formie relacji filmowej dostępnej pod linkiem Plant - source of research material

    Aktualności

    Data dodania
    24 października 2019