Zapisy na zajęcia wychowania fizycznego w semestrze letnim 2021/2022

Komunikat dla studentów rejestrujących się na zajęcia wychowania fizycznego w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022. Zapisy na zajęcia wychowania fizycznego będą odbywać się drogą elektroniczną w systemie USOSweb w terminie od 25 lutego do 1 marca 2022 r. Początek zapisów od godz. 8.00 w dn. 25.02.2022 r. Druga tura zapisów odbędzie się 14-15 marca br. Zajęcia będą odbywać się w trybie stacjonarnym i online w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem platformy Office Teams.

 • Studenci posiadający zwolnienia z praktycznych zajęć wychowania fizycznego zapisują się na „zajęcia teoretyczne”, realizowane w trybie online.
 • Wybór trybu realizacji zajęć pozostaje decyzją indywidualną studentów.
 • Zajęcia stacjonarne i online będą odbywać się od dn. 28 lutego 2022 r., zgodnie z planem zajęć dydaktycznych, dostępnym na stronie ckf.umcs.pl w zakładce „Dla studentów”.
 • Studenci zarejestrowani w systemie USOSweb na zajęcia realizowane w trybie online i stacjonarnym zobowiązani są zarejestrować się na platformie Office Teams przed rozpoczęciem zajęć w terminie j.w. Instrukcja rejestracji na platformie Office Teams: na stronie ckf.umcs.pl w zakładce „Dla studentów”.
 • Zapisy do sekcji sportowych odbędą się również drogą elektroniczną w systemie USOSweb UMCS. Szczegółowe wymagania zostały opublikowane na stronie CKF UMCS w zakładce sekcje sportowe.
 • Obowiązujące terminy zajęć sekcji sportowych znajdują się na stronie KU AZS UMCS.
 • Oceny z przedmiotu wychowanie fizyczne, uzyskane w innym, wcześniejszym toku studiów, nie są przepisywane.
 • Studenci studiujący dwa i więcej kierunków studiów, objętych zajęciami wychowania fizycznego zapisują się na dwa różne przedmioty / profile/; samodzielnie zapisują się na pierwszy przedmiot / profil / do wybranej grupy w USOSweb i zgłaszają się drogą telefoniczną lub mailową do CKF UMCS celem zapisu przez pracownika administracyjnego na drugi przedmiot / profil. Adresy e-mail oraz nr telefonów na stronie ckf.umcs.pl w zakładce „Dla studentów”.
 • Regulamin uczestnictwa w zajęciach z wychowania fizycznego znajduje się na stronie CKF UMCS.

Dyrektor Centrum Kultury Fizycznej UMCS dr Tomasz Bielecki, prof. UMCS

  Aktualności

  Data dodania
  22 lutego 2022