Sekcje sportowe

 

WYMAGANIA WSTĘPNE I WYKAZ SEKCJI AKADEMICKICH AZS UMCS LUBLIN W ROKU AKADEMICKIM 2021/2022 W ZAŁĄCZNIKU: