Sekcje sportowe

 

WYMAGANIA WSTĘPNE I WYKAZ SEKCJI AKADEMICKICH AZS UMCS LUBLIN W ROKU AKADEMICKIM 2022/2023 W ZAŁĄCZNIKU: