Sekcje sportowe

 

WYMAGANIA WSTĘPNE I WYKAZ SEKCJI AKADEMICKICH AZS UMCS LUBLIN W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019 W ZAŁĄCZNIKU: