Wyróżnienia Homo Didacticus dla pracowników Wydziału Filologicznego

7 grudnia 2022 r. - w ramach II Dnia Jakości Kształcenia - odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów Homo Didacticus dla nauczycieli akademickich wyróżniających się pracą, jakością i zaangażowaniem w proces dydaktyczny w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022. Dyplomy uznania otrzymali nauczyciele akademiccy, wytypowani na podstawie analizy ankiet, w których studenci wyróżnili najwyższymi ocenami ich pracę dydaktyczną w danym semestrze. 

Wyróżnienie otrzymali następujący pracownicy Wydziału Filologicznego:

 • prof. dr hab. Siergiej Kowalow (Katedra Literaturoznawstwa Słowiańskiego);
 • prof. dr hab. Roman Lewicki (Katedra Językoznawstwa Słowiańskiego;
 • dr hab. Andrzej Kowalczyk (Katedra Anglistyki i Amerykanistyki);
 • dr Agnieszka Kruk (Katedra Portugalistyki im. Luisa Lindleya Cintry;
 • dr Karolina Miłosz-Szewczyk (Katedra Germanistyki);
 • dr Aleksandra Tryniecka (Katedra Anglistyki i Amerykanistyki);
 • dr Małgorzata Ułanek (Katedra Literaturoznawstwa Słowiańskiego);
 • dr Ewa Stawinoga (Katedra Literaturoznawstwa Słowiańskiego).

Dyplomy pracownikom naszego Wydziału wspólnie wręczyły Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia prof. dr hab. Dorota Kołodyńska oraz Dziekan prof. dr hab. Barbara Hlibowicka-Węglarz.

Składamy serdeczne gratulacje i życzymy dalszych sukcesów!

Szczegółowa relacja na stronie: Za nami II Dzień Jakości Kształcenia

Fot. Bartosz Proll

  Aktualności

  Data dodania
  15 grudnia 2022