Za nami II Dzień Jakości Kształcenia

„Jakość” to pojęcie stworzone już w starożytności i określane jako pewien stopień doskonałości. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie jako nowoczesna uczelnia stale podwyższa jakość swoich usług oraz rozszerza ofertę kształcenia, dostosowując ją do obecnych wymagań zarówno studentów, jak i rynku pracy. Z tej okazji na naszej uczelni odbyła się II edycja Dnia Jakości Kształcenia. Główną ideą wydarzenia było doskonalenie jakości kształcenia i refleksja nad drugim stopniem studiów poprzez udział w prelekcjach, dyskusjach oraz wymiana doświadczeń i dobrych praktyk.

7 grudnia br. w Auli Instytutu Psychologii UMCS spotkanie pod hasłem: „Studia II stopnia – szanse i wyzwania” uroczyście otworzyła Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia prof. Dorota Kołodyńska: – Bardzo się cieszę, że po raz drugi możemy się spotkać i rozmawiać na temat jakości kształcenia. (..) Dzisiaj będziemy skupiać się na studiach II stopnia – jest to bardzo ważny dla nas temat, ponieważ nasi interesariusze, czyli studenci, tak naprawdę robią analizę korzyści i warunków, na jakich mogą studiować na II stopniu, i po tej analizie decydują, co dalej, czy zostają z nami i kontynuują kształcenie. Trendy ogólnopolskie pokazują, że raczej na kierunkach ścisłych tak, ale na innych niekoniecznie, dlatego uważamy, że warto się zastanowić nad tym, czy może nie przemodelować kształcenia na II stopniu. Stąd też zaproszenie skierowane do Państwa dziekanów, prodziekanów, komisji programowo-dydaktycznych i wszystkich osób, które są zainteresowane jakością kształcenia.

Gospodarzem miejsca był dr hab. Andrzej Różański, prof. uczelni, dziekan Wydziału Pedagogiki i Psychologii, który również skierował do zebranych kilka słów i zaprezentował Wydział z okazji zbliżającej się (już w 2023 roku) pięćdziesiątej rocznicy istnienia jednostki.

Po części oficjalnej, dr Piotr Demczuk z Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej przedstawił wyniki analizy napływu studentów do Lublina zrealizowanej przez lubelskie uczelnie publiczne wraz z Urzędem Miasta. Ofertę studiów II stopnia, panujące trendy oraz statystyki zaprezentowała zaś Alicja Borzecka-Szajner, dyrektor Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów UMCS. O czynnikach determinujących wybory życiowe młodych ludzi mówiła z kolei dr Monika Jakubiak z Wydziału Ekonomicznego. Podczas wydarzenia odbyła się także dyskusja dot. trendów i perspektyw studiów II stopnia moderowana przez dr hab. Agnieszkę Lewicką-Zelent, prof. uczelni z Wydziału Pedagogiki i Psychologii.

W kolejnej części spotkania wśród prelegentów znaleźli się studenci UMCS oraz przedstawiciele pracodawców z otoczenia społeczno-gospodarczego uczelni: Urzędu Miasta Lublin oraz Aresztu Śledczego w Lublinie. Następnie odbyła się dyskusja pn. „Jak modyfikować programy studiów II stopnia?”, którą moderowała dr Jolanta Rodzoś, prof. uczelni, Pełnomocnik Rektora ds. jakości kształcenia oraz dziekan WNoZiGP.

W trakcie konferencji zostały wręczone wyróżnienia Homo Didacticus – dla nauczycieli akademickich najlepiej ocenionych przez studentów w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022. Dyplomy otrzymało kilkadziesiąt osób wskazanych przez żaków.

Równolegle do konferencji odbywały się interesujące warsztaty adresowane do nauczycieli akademickich i pracowników UMCS, które pozwoliły na podniesienie ich kompetencji. Uczestnicy szkolili się m.in. z zakresu nowoczesnych narzędzi dydaktycznych, superwizji, wizytacji PKA czy emisji głosu. Wydarzeniem towarzyszącym była wystawa  pt. „Ja w izolacji” – będąca podsumowaniem realizacji na Wydziale Pedagogiki i Psychologii projektu pn. Socjoterapia w resocjalizacji penitencjarnej dofinansowanego przez Ministra Edukacji i Nauki.

W wydarzeniu wzięli udział m.in. dziekani, prodziekani, przedstawiciele wydziałowych zespołów ds. jakości kształcenia i zespołów programowych, pracownicy administracyjni odpowiedzialni za jakość kształcenia, studenci, doktoranci oraz inne zainteresowane osoby.

Organizatorem przedsięwzięcia było Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów UMCS oraz Wydział Pedagogiki i Psychologii pod patronatem Prorektora ds. studentów i jakości kształcenia.

Fot. Bartosz Proll (pełna fotorelacja wkrótce)

    Aktualności

    Data dodania
    8 grudnia 2022