Promocje doktorskie na UMCS

15 grudnia br. w Auli Uniwersyteckiej Wydziału Prawa i Administracji UMCS odbyły się promocje doktorów i doktorów habilitowanych. Uroczystość miała szczególny charakter, ponieważ była końcowym, najbardziej miłym akcentem wieloletniego trudu doktorów i opieki naukowej ich promotorów.

Stopień naukowy doktora habilitowanego od ostatniej promocji uzyskało 5 osób i tym samym Uniwersytet osiągnął liczbę 1332 doktorów habilitowanych wypromowanych w swej 78-letniej historii. Rozwój w tej grupie jest najbardziej ceniony, ponieważ doktorzy habilitowani powiększają kadrę samodzielnych pracowników nauki, która świadczy o prawidłowym rozwoju oraz o randze naukowej uczelni.

Dyplom doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo odebrała dr hab. Katarzyna Hryniuk.

Wydarzeniem świadczącym o rozwoju naukowym w Uniwersytecie są również wyniki w zakresie kształcenia doktorów. 15 grudnia 2022 r. wypromowanych zostało 40 doktorów i tym samym dorobek Uniwersytetu od początku jego istnienia osiągnął liczbę 4645 doktorów.

Do grona doktorów na Wydziale Filologicznym dołączyli:

* Instytut Nauk o Kulturze:
  dr Dominik Zimny

* Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa:
  dr Sara Akram
  dr Elwira Bolek
  dr Joanna Kobylańska-Butrym
  dr Karolina Szymczak
  dr Anastazja Trofymczuk
  dr Magdalena Wołoszyn
  dr Barbara Żarinow

Zgodnie z tradycją akademicką, uroczyste ślubowanie odbyło się w języku łacińskim. O oprawę muzyczną uroczystości zadbał Chór Akademicki oraz Chór Instytutu Muzyki pod dyrekcją prof. dr hab. Urszuli Bobryk.

Pełna fotorelacja z wydarzenia jest dostępna na stronie: Promocje doktorskie na UMCS

Fot. Bartosz Proll

    Aktualności

    Data dodania
    19 grudnia 2022