Promocje doktorskie na UMCS

W Auli Uniwersyteckiej Wydziału Prawa i Administracji UMCS odbyły się uroczyste promocje doktorów i doktorów habilitowanych. Wydarzenie miało szczególny charakter, było bowiem końcowym, najbardziej miłym akcentem wieloletniego trudu doktorów i opieki naukowej promotorów.

Ostatniego dnia czerwca br. 22 osoby uzyskały stopień naukowy doktora habilitowanego i tym samym Uniwersytet osiągnął liczbę 1327 doktorów habilitowanych wypromowanych w swojej ponad 78-letniej historii. W tej grupie pracowników rozwój jest najbardziej ceniony, ponieważ doktorzy habilitowani powiększają kadrę samodzielnych pracowników nauki - to świadczy o randze naukowej oraz prawidłowym rozwoju naszej Uczelni.

Drugim momentem świadczącym o rozwoju naukowym w Uniwersytecie są wyniki w zakresie kształcenia doktorów. Podczas uroczystości wypromowanych zostało 75 doktorów, a tym samym dorobek Uniwersytetu od początku jego istnienia osiągnął liczbę 4605 doktorów.

Zgodnie z tradycją akademicką, uroczyste ślubowanie odbyło się w języku łacińskim. O oprawę muzyczną uroczystości zadbał Chór Akademicki oraz Chór Instytutu Muzyki pod dyrekcją prof. Małgorzaty Nowak.

Fot. Bartosz Proll

    Aktualności

    Data dodania
    1 lipca 2022