Promocje doktorskie na UMCS

30 czerwca br. w Auli Uniwersyteckiej Wydziału Prawa i Administracji UMCS odbyły się uroczyste promocje doktorów i doktorów habilitowanych. Wydarzenie miało szczególny charakter, było bowiem końcowym, najbardziej miłym akcentem wieloletniego trudu doktorów i opieki naukowej promotorów.

Podczas ostatnich promocji doktorskich 22 osoby uzyskały stopień naukowy doktora habilitowanego i tym samym Uniwersytet osiągnął liczbę 1327 doktorów habilitowanych wypromowanych w swojej ponad 78-letniej historii. W tej grupie pracowników rozwój jest najbardziej ceniony, ponieważ doktorzy habilitowani powiększają kadrę samodzielnych pracowników nauki - to świadczy o randze naukowej oraz prawidłowym rozwoju naszej Uczelni.

Dyplom doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo odebrali: dr hab. Joanna Mańkowska oraz dr hab. Kamen Rikev, natomiast w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo - dr hab. Piotr Sorbet.

Drugim momentem świadczącym o rozwoju naukowym w Uniwersytecie są wyniki w zakresie kształcenia doktorów. Podczas uroczystości wypromowanych zostało 75 doktorów, a tym samym dorobek Uniwersytetu od początku jego istnienia osiągnął liczbę 4605 doktorów.

Do grona doktorów na Wydziale Filologicznym dołączyli:

 1. dr Patrycja Bilińska
 2. dr Ewa Borkowiak
 3. dr Dominika Danielkiewicz
 4. dr Jolanta Dragan
 5. dr Damian Gocół
 6. dr Magdalena Górecka
 7. dr Magdalena Kozłowska
 8. dr Anna Kruczyńska-Werner
 9. dr Agnieszka Kruk
 10. dr Kateryna Laidler
 11. dr Weronika Markowska
 12. dr Anna Mikiciuk
 13. dr Karolina Miłosz-Szewczyk
 14. dr Julia Nikiel
 15. dr Anna Pieczka
 16. dr Jerzy Skwarzyński
 17. dr Sławomir Stasiak
 18. dr Adam Warchoł
 19. dr Anna Werman
 20. dr Edyta Wójcicka
 21. dr Justyna Wójcicka
 22. dr Anna Wyrwa

Zgodnie z tradycją akademicką, uroczyste ślubowanie odbyło się w języku łacińskim. O oprawę muzyczną uroczystości zadbał Chór Akademicki oraz Chór Instytutu Muzyki pod dyrekcją prof. Małgorzaty Nowak.

Pełna fotorelacja z wydarzenia jest dostępna na stronie: Promocje doktorskie na UMCS

Fot. Bartosz Proll

 

  Aktualności

  Data dodania
  5 lipca 2022