Agata Kusto, "Z maciejowickiej sceny"

Nakładem Wydawnictwa Polihymnia ukazała się książka Pani dr Agaty Kusto (Instytut Nauk o Kulturze).

Publikacja dr Agaty Kusto, pt. "Z maciejowickiej sceny" jest muzyczną antologią tradycyjnych polskich pieśni ludowych, które wykonane zostały podczas pięciu kolejnych edycji jednego z ważniejszych konkursów muzyki tradycyjnej na styku Lubelskiego, Mazowsza i Podlasia, tj. maciejowickich “Powiślaków”. Od 1993 roku festiwal ten jest żywą sceną, oddającą pamięć muzykowania i śpiewu dopełniającego życie, zwyczaje i obrzędy polskiej wsi. W książce znalazły się pełne zapisy tekstów i melodii 200 pieśni, wykonanych przez śpiewaków i zespoły śpiewacze z 12 powiatów, z których najliczniej zaprezentowany został przysuski oraz garwoliński, janowski i otwocki. Zbiór pieśni ukazuje niezwykłe bogactwo gatunków, różnorodność stylów wykonawczych i aktywność artystyczną śpiewaków – z jednej strony, z drugiej – dowodzi pilnej potrzeby kontynuowania nurtu festiwalowego, jako sprzyjającego zachowaniu i ochronie, ciągle jeszcze pamiętanego tradycyjnego repertuaru pieśniowego, rodzącego zainteresowanie młodego pokolenia kontynuatorów i rekonstruktorów. Publikacja zawiera dodatkowo zdjęcia wykonawców oraz indeksy incipitów pieśni i wykonawców. 

Z recenzji wydawniczej dr. hab. Tomasza Rokosza, prof. KUL: "Materiał w antologii stanowi […] unikalną próbę ukazania repertuaru jednego z najbardziej rozpoznawalnych festiwali muzyki tradycyjnej w Polsce. Jestem przekonany, że posłuży nie tylko specjalistom (muzykologom, folklorystom, kulturoznawcom), ale także rekonstruktorom polskich muzycznych tradycji, regionalistom oraz krewnym wykonawców. Omawiana antologia może być traktowana jako śpiewnik – do wykorzystania w różnego typu sytuacjach. Miejmy nadzieję, że pomoże przywrócić zebrane pieśni do żywego obiegu. […] Transkrypcje słowno-muzyczne (jest ich w sumie 202) zostały wykonane z dużą pieczołowitością (oznaczenie wariantów międzystroficznych, ozdobników, szerokiego spektrum metrorytmiki, zastosowanie zapisu półfonetycznego). Dokumentują one materiał różnorodny gatunkowo, nagrany in extenso ze sceny Festiwalu. Konkurs Kapel i Śpiewaków Ludowych Regionów Nadwiślańskich gromadzi wykonawców z trzech regionów – Mazowsza, Podlasia i Lubelszczyzny i odbywa się w pewnym sensie (nie tylko geograficznym) na ich styku. Zgromadzony w antologii repertuar to przekrój przez najważniejsze gatunki folkloru wymienionych regionów – obrzędowe i pozaobrzędowe. […] Publikacja jest też docenieniem wieloletniej pracy Wandy Księżopolskiej – pomysłodawczyni i organizatorki „Powiślaków”. Słusznie, że zamieszczono jej wspomnienia z lat 1993-2021, pozwolą one bowiem zrozumieć czytelnikowi specyfikę Festiwalu, miejsca i okoliczności, w których powstał, a przede wszystkim przybliżą wykonawców – autentycznych ludowych muzykantów, którzy przez lata go współtworzyli. Zgromadzony materiał pozwala zachować o nich pamięć."

Książka dostępna jest na stronie wydawnictwa Polihymnia: LINK

Oprac.: Instytut Nauk o Kulturze

    Aktualności

    Data dodania
    29 kwietnia 2022