Wyjazdy naukowe pracowników Katedry

Listopad i grudzień to miesiące, w których pracownicy Katedry Prawa Finansowego przebywali na wyjazdach naukowych w trzech państwach, tj. w Holandii, Niemczech oraz na Słowacji. W tym czasie pokonali oni ponad 6000 km.

W dniach 21-24 listopada 2018 r. dr Paweł Szczęśniak przebywał na wyjeżdzie naukowym w ramach programu Erasmus+ w Uniwersytecie Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy. Kwerenda naukowa na Wydziale Prawa tego uniwersytetu, została uzupełniona wystąpieniem na Międzynarodowej Konferencji Naukowej BANSKOBYSTRICKÉ ZÁMOCKÉ DNI PRÁVA, która odbyła się na Zamku Vígľaš w dniach 22-23 listopada. Dr Paweł Szczęśniak zaprezentował tam referat pt. The write-down or conversion of financial instruments in the European Union and Polish regime of bank resolution. Więcej...

Natomiast w dniach 25-29 listopada 2018 r. mgr Krzysztof Cień uczestniczył w wyjeździe naukowym do International Bureau of Fiscal Documentation w Amsterdamie. IBDF jest największą organizacją na świecie zbierającą publikacje z zakresu prawa podatkowego. W IBFD niezależne badania prowadzą badacze z całego świata. Więcej...

Od 1 do 7 grudnia 2018 r. dr Paweł Szczęśniak przebywał w Institute for Law and Finance Goethe University Frankfurt am Main jako Visiting Scholar.  ILF  jest ośrodkiem prowadzącym działalność naukową, legislacyjną i dydaktyczną w dziedzinie prawa i finansów międzynarodowych. ILF prowadzi szkolenia dla prawników oraz kadry kierowniczej wyższego szczebla. Więcej...

    Aktualności

    Data dodania
    8 grudnia 2018