Profesor Antoni Hanusz członkiem Japan Association of Public Finance Law

W dniu 7 czerwca 2019 r. Profesor Antoni Hanusz, Kierownik Katedry Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, w uznaniu dorobku naukowego i zasług w zakresie współpracy z japońskimi przedstawicielami nauki prawa finansowego, został przyjęty do Japan Association of Public Finance Law. Przewodniczącym Japońskiego Stowarzyszenia Prawa Finansów Publicznych jest Profesor Toshiyoshi Kashiwazaki z Tokyo University of Science.

Od 2016 roku Katedra Prawa Finansowego utrzymuje współpracę naukową z Tokyo University of Science. W  2016 i 2018 roku Profesor Antoni Hanusz uczestniczył w wyjazdach badawczych do Graduate School of Innovation Studies Tokyo University of Science. Efekty wspólnych badań podjętych na przestrzeni ostatnich lat oraz wykładów i dyskusji odbytych w Tokio owocują opracowaniami naukowymi. Jednym z nich jest artykuł autorstwa prof. dr. hab. Antoniego Hanusza i dr. Pawła Szczęśniaka pt. "The reduction of excessive government debt in the European Union law and its impact on the Polish legal system" opublikowany w czasopiśmie »Nihon University Comparative Law« (2018, vol. 35). Czasopismo »Nihon University Comparative Law« jest wydawane przez Comparative Law Institute działającym przy College of Law Nihon University w Tokio.

Na zdjęciu Profesor Antoni Hanusz z Profesorem Toshiyoshi Kashiwazaki - przewodniczącym Japan Association of Public Finance Law.

    Aktualności

    Data dodania
    8 czerwca 2019