Akademia Prawa Podatkowego (9 kwietnia 2021 r.)

Zapraszamy do udziału w AKADMII PRAWA PODATKOWEGO
(link do wydarzenia na FB: 
https://www.facebook.com/events/494274134928836)

Akademia Prawa Podatkowego to wydarzenie będące odpowiedzią na duże zainteresowanie organizowanych w latach ubiegłych przez Studenckie Koło Naukowe Prawa Podatkowego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej spotkań z przedstawicielami zawodów prawniczych. Praktyczne ujęcie teoretycznych problemów pozwala zrozumieć istotę instytucji prawnych i jest przyczyną refleksji naukowej. W tym roku tematem rozważeń będą relacje pomiędzy prawem handlowym a prawem podatkowym. Funkcjonowanie spółek związane jest z dokonywaniem czynności prawnych, które wywołują określone konsekwencje w prawie podatkowym. W omawianym zakresie wyraźne widać relacje pomiędzy obiema gałęziami prawa. Problematyka związana z opodatkowaniem spółek jest wyzwaniem merytorycznym w procesie tworzenia jak i stosowania prawa. Podsumowaniem rozważań podjętych w ramach Akademii Prawa Podatkowego będzie VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Opodatkowanie spółek” organizowana pod patronatem merytorycznym Katedry Prawa Finansowego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Wydarzenie skierowane jest do studentów oraz praktyków prawa z całej Polski. Aby wziąć udział w wydarzeniu należy dokonać rejestracji za pomocą formularza. Głównym celem organizatorów jest przybliżenie tematyki opodatkowania spółek. W ramach Akademii Prawa Podatkowego jest zaplanowany cykl wykładów, który odbędzie się w dniu kwietnia 2021 r. (tj. piątek). Dla osób uczestniczących we wszystkich wykładach organizatorzy przewidują certyfikaty potwierdzające ukończenie akademii. Wydarzenie jest bezpłatne. Szczegółowe informacje na temat gości, tematyki wykładów, dokładnego miejsca oraz godziny poszczególnych wystąpień będą na bieżąco aktualizowane na stronie internetowej Studenckiego Koła Naukowego Prawa Podatkowego UMCS.

HARMONOGRAM WYSTĄPIEŃ: https://www.umcs.pl/pl/harmonogram,18387.htm

    Aktualności

    Data dodania
    5 kwietnia 2021