Zespoły programowe

Zespoły programowe na poszczególnych kierunkach
Wydziału Filologicznego UMCS

INSTYTUT JĘZYKOZNAWSTWA I LITERATUROZNAWSTWA

e-edytorstwo i techniki redakcyjne

Przewodniczący zespołu: dr hab. Aleksander Wójtowicz, profesor uczelni

Członkowie zespołu:

 1. prof. dr hab. Dariusz Chemperek
 2. prof. dr hab. Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska
 3. dr hab. Monika Gabryś-Sławińska, profesor uczelni
 4. dr hab. Dorota Piekarczyk, profesor uczelni
 5. dr Beata Jarosz

logopedia z audiologią

Przewodniczący zespołu: dr Marta Wysocka

Członkowie zespołu:

 1. dr Urszula Jęczeń
 2. dr Monika Łuszczuk
 3. dr Joanna Stasiak
 4. dr Małgorzata Waryszak

filologia polska

Przewodniczący zespołu dr hab. Aneta Wysocka, prof. UMCS

Członkowie zespołu:

 1. prof. dr hab. Arkadiusz Bagłajewski
 2. dr hab. Dorota Filar, profesor uczelni
 3. dr hab. Małgorzata Rzeszutko, profesor uczelni
 4. dr hab. Małgorzata Chachaj
 5. dr Przemysław Kaliszuk
 6. dr Sebastian Wasiuta

 anglistyka

Przewodniczący zespołu: dr Małgorzata Krzemińska-Adamek

Członkowie zespołu:

 1. dr hab. Andrzej Kowalczyk
 2. dr hab. Małgorzata Rutkowska
 3. dr Ewa Antoszek
 4. dr Daria Bębieniec
 5. dr Agnieszka Bryła-Cruz
 6. dr Marta Komsta
 7. dr Hubert Kowalewski
 8. dr Piotr Szczypa
 9. dr Konrad Żyśko

hispanistyka

Przewodniczący zespołu: dr hab. Beata Brzozowska-Zburzyńska

Członkowie zespołu:

 1. dr hab. Mariola Pietrak, profesor uczelni
 2. dr hab. Piotr Sorbet
 3. dr Paulina Nowakowska
 4. dr Anna Werman

germanistyka

Przewodniczący zespołu: dr Beata Kasperowicz-Stążka

Członkowie zespołu:

 1. dr hab. Anna Pastuszka
 2. dr Konrad Łyjak
 3. dr Jolanta Sękowska
 4. dr Katarzyna Tymoszuk
 5. dr Katarzyna Wójcik

italianistyka

Przewodniczący zespołu: dr hab. Anna Maziarczyk, profesor uczelni

Członkowie zespołu:

 1. dr Maria Cichoń, profesor uczelni
 2. dr Katarzyna Maniowska
 3. dr Izabela Szantyka
 4. mgr Stefano Gandini

lingwistyka stosowana

Przewodniczący zespołu: dr hab. Magdalena Sowa, profesor uczelni

Członkowie zespołu:

 1. dr hab. Jarosław Krajka, profesor uczelni
 2. dr hab. Elżbieta Bender
 3. dr hab. Joanna Pędzisz
 4. dr Olga Krokowska

polsko-niemieckie studia kulturowe i translatorskie

Przewodniczący zespołu: dr hab. Joanna Pędzisz

Członkowie zespołu:

 1. prof. dr hab. Magdalena Marszałek
 2. dr hab. Jarosław Krajka, profesor uczelni
 3. dr Birgit Krehl
 4. dr Ilona Kubejko
 5. dr Marta Michaluk

portugalistyka

Przewodniczący zespołu: dr hab. Edyta Jabłonka

Członkowie zespołu:

 1. prof. dr hab. Barbara Hlibowicka-Węglarz
 2. dr Agnieszka Kruk
 3. dr Justyna Wiśniewska
 4. mgr Mirosław Jawor

romanistyka

Przewodniczący zespołu: dr hab. Anna Maziarczyk, profesor uczelni

Członkowie zespołu:

 1. dr hab. Jolanta Rachwalska von Rejchwald, profesor uczelni
 2. dr hab. Alicja Koziej
 3. dr hab. Małgorzata Posturzyńska-Bosko
 4. mgr Joanna Mazur-Pień

rusycystyka

Przewodniczący zespołu: dr hab. Edyta Manasterska-Wiącek, profesor uczelni

Członkowie zespołu:

 1. prof. dr hab. Siergiej Kowalow
 2. dr hab. Agnieszka Gozdek
 3. dr Katarzyna Oszust-Polak
 4. dr Ewa Stawinoga
 5. dr Małgorzata Ułanek

ukrainistyka

Przewodniczący zespołu: dr hab. Lyubov Frolyak, profesor uczelni

Członkowie zespołu:

 1. prof. dr hab. Roman Lewicki
 2. dr hab. Ihor Nabytovych, profesor uczelni
 3. dr hab. Anna Choma-Suwała
 4. dr hab. Agnieszka Dudek-Szumigaj

 

INSTYTUT NAUK O KULTURZE

architektura informacji

Przewodniczący zespołu: prof. dr hab. Maria Juda

Członkowie zespołu

 1. dr hab. Zbigniew Osiński, profesor uczelni
 2. dr hab. Artur Znajomski
 3. dr Sebastian Kotuła

intercultural Communication in Education and the Workplace: komunikacja międzykulturowa

Przewodniczący zespołu: dr Magdalena Grabias

Członkowie zespołu:

 1. dr hab. Jarosław Krajka, profesor uczelni
 2. dr hab. Zbigniew Mazur
 3. dr Teresa Klimowicz
 4. dr Julia Kula

kulturoznawstwo

Przewodniczący zespołu: dr hab. Mariola Tymochowicz, profesor uczelni

Członkowie zespołu:

 1. dr hab. Marta Kubiszyn, profesor uczelni
 2. dr hab. Katarzyna Smyk, profesor uczelni
 3. dr hab. Piotr Majewski
 4. dr Beata Maksymiuk-Pacek

technologie cyfrowe w animacji kultury

Przewodniczący zespołu: dr Radosław Bomba, profesor uczelni

Członkowie zespołu:

 1. dr Michał Bobrowski
 2. mgr Martyna Bakun
 3. mgr Wojciech Bernatowicz
 4. mgr Wojciech Miedziocha