Zespoły programowe

Zespoły programowe na poszczególnych kierunkach
Wydziału Filologicznego UMCS

INSTYTUT FILOLOGII POLSKIEJ

e-edytorstwo o i techniki redakcyjne

Przewodniczący zespołu: dr hab. Aleksander Wojtowicz, profesor uczelni

Członkowie zespołu:

 1. prof. dr hab. Dariusz Chemperek
 2. prof. dr hab. Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska
 3. dr hab. Monika Gabryś-Sławińska, profesor uczelni
 4. dr Beata Jarosz
 5. dr hab. Dorota Piekarczyk, prof. UMCS

logopedia z audiologią

Przewodniczący Zespołu: dr Joanna Stasiak

Członkowie zespołu:

 1. dr Urszula Jęczeń
 2. dr Małgorzata Waryszak
 3. dr Monika Łuszczuk

filologia polska

Przewodniczący zespołu dr hab. Małgorzata Chachaj

Członkowie zespołu:

 1. prof. dr hab. Arkadiusz Bagłajewski
 2. dr hab. Dorota Filar, prof. UMCS
 3. dr Przemysław Kaliszuk
 4. dr Sebastian Wasiuta
 5. dr hab. Iwona Morawska, prof. UMCS
 6. dr hab. Aneta Wysocka, prof. UMCS

  INSTYTUT NAUK O KULTURZE

architektura informacji

Przewodniczący Zespołu: prof. dr hab. Maria Juda

Członkowie zespołu

 1. dr hab. Zbigniew Osiński, profesor uczelni
 2. dr Sebastian Kotuła
 3. dr hab. Artur Znajomski

intercultural Communication in Education and the Workplace: komunikacja międzykulturowa

Przewodniczący Zespołu: dr Magdalena Grabias

Członkowie zespołu:

 1. dr hab. Jarosław Krajka, profesor uczelni
 2. dr hab. Zbigniew Mazur
 3. mgr Julia Kula
 4. dr Teresa Klimowicz

kulturoznawstwo

Przewodniczący Zespołu: dr hab. Mariola Tymochowicz

Członkowie zespołu:

 1. mgr Beata Maksymiuk-Pacek
 2. dr hab. Katarzyna Smyk, profesor uczelni
 3. dr hab. Marta Kubiszyn
 4. dr Piotr Majewski

technologie cyfrowe w animacji kultury

Przewodniczący Zespołu: dr Radosław Bomba, profesor uczelni

Członkowie zespołu:

 1. dr Michał Bobrowski
 2. mgr Martyna Bakun
 3. mgr Wojciech Miedziocha
 4. mgr Wojciech Bernatowicz

 INSTYTUT NEOFILOLOGII

anglistyka

Przewodniczący Zespołu: dr Małgorzata Krzemińska-Adamek

Członkowie zespołu:

 1. dr hab. Andrzej Kowalczyk
 2. dr Ewa Antoszek
 3. dr Anna Bendrat
 4. dr Marta Komsta
 5. dr Piotr Szczypa
 6. dr Anna Kiszczak
 7. dr Agnieszka Bryła-Cruz
 8. dr Konrad Żyśko
 9. dr Hubert Kowalewski

hispanistyka

Przewodniczący Zespołu: dr hab. Beata Brzozowska-Zburzyńska

Członkowie zespołu:

 1. dr hab. Maria Falska, profesor uczelni
 2. dr hab. Mariola Pietrak
 3. dr Piotr Sorbet
 4. dr Paulina Nowakowska

germanistyka

Przewodniczący Zespołu: dr Beata Kasperowicz-Stążka

Członkowie zespołu:

 1. dr hab. Anna Pastuszka
 2. dr Jolanta Sękowska
 3. dr Konrad Łyjak
 4. dr Katarzyna Tymoszuk
 5. dr Katarzyna Wójcik

italianistyka

Przewodniczący Zespołu: dr hab. Anna Maziarczyk, profesor uczelni

Członkowie zespołu:

 1. dr Maria Cichoń, profesor uczelni
 2. dr Izabela Szantyka
 3. mgr Stefano Gandini
 4. dr Katarzyna Maniowska

lingwistyka stosowana

Przewodniczący Zespołu: dr hab. Magdalena Sowa, profesor uczelni

Członkowie zespołu:

 1. dr hab. Jarosław Krajka, profesor uczelni
 2. dr hab. Elżbieta Bender
 3. dr hab. Joanna Pędzisz
 4. dr Olga Krokowska

polsko-niemieckie studia kulturowe i translatorskie

Przewodniczący Zespołu: dr hab. Jarosław Krajka, profesor uczelni

Członkowie zespołu:

 1. prof. dr hab. Magdalena Marszałek
 2. dr Marta Michaluk
 3. dr Ilona Kubejko
 4. dr Birgit Krehl

portugalistyka

Przewodniczący Zespołu: dr hab. Edyta Jabłonka

Członkowie zespołu:

 1. Prof. dr hab. Barbara Hlibowicka-Węglarz
 2. dr Justyna Wiśniewska
 3. mgr Agnieszka Kruk
 4. mgr Mirosław Jawor

romanistyka

Przewodniczący Zespołu: dr hab. Anna Maziarczyk, profesor uczelni

Członkowie zespołu:

 1. dr hab. Jolanta Rachwalska von Rejchwald, profesor uczelni
 2. dr hab. Małgorzata Posturzyńska-Bosko
 3. mgr Joanna Mazur-Pień
 4. dr hab. Alicja Koziej

rusycystyka

Przewodniczący Zespołu: dr hab. Edyta Manasterska-Wiącek

Członkowie zespołu:

 1. prof.dr hab. Siergiej Kowalow
 2. dr hab. Agnieszka Gozdek
 3. dr Ewa Stawinoga
 4. dr Katarzyna Oszust-Polak
 5. dr Małgorzata Ułanek – dokonać zmiany, bo była błędnie powołana

ukrainistyka

Przewodniczący Zespołu: dr hab. Lyubov Frolyak, profesor uczelni

Członkowie zespołu:

 1. prof. dr hab. Roman Lewicki
 2. dr hab. Anna Choma-Suwała
 3. dr hab. Agnieszka Dudek-Szumigaj
 4. dr hab. Ihor Nabytovych, prof. UMCS