Wzory dokumentów

 

dr hab. Jarosław Krajka, prof. uczelnidr hab. Joanna Szadura             
Anglistyka Architektura informacji I i II stopień
Germanistyka Ukrainistyka I i II stopień
Romanistyka Logopedia I i II stopień
Polsko- niemieckie studia kulturowe i translatorskie Hispanistyka
Lingwistyka stosowana Portugalistyka
Komunikacja międzykulturowa Italianistyka
Technologie cyfrowe Kulturoznawstwo
  Filologia polska
  E- edytorstwo
  Rusycystyka