Wyjazd badawczy mgr. T. Woźniaka do IBFD

24.12.2019

W dniach 8-13 grudnia 2019 r. mgr Tomasz Woźniak przeprowadził kwerendę naukową w International Bureau of Fiscal Documentation w Amsterdamie. Instytucja ta stanowi jeden z czołowych ośrodków badań nad międzynarodowym prawem podatkowym. Prowadzi również jedną z najobszerniejszych na świecie bibliotek opracowań z tego zakresu. Wyjazd stanowił kontynuację badań z zakresu międzynarodowego prawa podatkowego, prowadzonych przez mgr. Woźniaka od 2017 r. Jest również elementem międzynarodowej aktywności pracowników Katedry Prawa Finansowego.