Profil naukowo-badawczy Katedry

PROFIL NAUKOWO-BADAWCZY KATEDRY 

Zespół Katedry Prawa Finansowego UMCS prowadzi badania naukowe w zakresie:

 • prawa finansów publicznych, w tym prawa finansowego jednostek samorządu terytorialnego,
 • polskiego prawa podatkowego,
 • unijnego i międzynarodowego prawa podatkowego,
 • postępowania podatkowego,
 • postępowania przed sądami administracyjnymi,
 • prawa bankowego,
 • prawa rynku finansowego,
 • unijnego prawa rynku finansowego,
 • prawa bilansowego,
 • prawa celnego,
 • prawa dewizowego.

» Wykaz publikacji pracowników Katedry Prawa Finansowego


DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA KATEDRY

» Szerzej na temat działalności dydaktycznej Katedry Prawa Finansowego w dziale Dydaktyka.