Nagrody i wyróżnienia

prof. zw. dr hab. Antoni Hanusz

 • Złoty Krzyż Zasługi za działaność na rzecz rozwoju nauki i osiągnięcia w pracy dydkatycznej, 2018;
 • Srebrny Krzyż Zasługi za działalność na rzecz rozwoju nauki i osiągnięcia w pracy dydaktycznej, 2012;
 • nagroda indywidualna Ministra Edukacji za książkę pt. „Podstawa faktyczna rozstrzygnięć podatkowych”, Kraków 2004;
 • I nagroda czasopisma Przegląd Podatkowy i firmy Price Waterhose Coupers za książkę pt. „Polityka podatkowa w zakresie różnicowania dochodów rolniczych w Polsce”, Lublin 1996.

dr hab. Andrzej Niezgoda

 • wyróżnienie w XLIX Ogólnopolskim Konkursie "Państwa i Prawa" na najlepszą pracę habilitacyjną z dziedziny nauk prawnych, 2014.

dr Krzysztof Cień

 • nagroda indywidualna V stopnia Rektora UMCS za wyróżniającą się pracę na rzecz uczelni, 2022

dr Paweł Szczęśniak

 • nagroda I stopnia w kategorii prac doktorskich i habilitacyjnych w XIX edycji Konkursu na najlepszą pracę badawczą z zakresu spółdzielczości Krajowej Rady Spółdzielczej, 2023
 • dyplom Homo Didacticus za wyróżniającą się pracę dydaktyczną w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022
 • nagroda indywidualna V stopnia Rektora UMCS za wyróżniającą się pracę na rzecz uczelni, 2022
 • laureat grantu badawczego w ramach konkursu Miniatura 3 organizowanego przez Narodowe Centrum Nauki na realizację projektu pt. "Systemy solidarnościowe banków spółdzielczych w porządkach prawnych państw Unii Europejskiej", 2019
 • nagroda indywidualna III stopnia Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie za wyróżniającą się pracę doktorską, 201
 • Diploma Honorificum, studia prawnicze ukończone z wyróżnieniem, 2014.
 • stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe, 2014

dr Tomasz Woźniak

 • nagroda indywidualna V stopnia Rektora UMCS za wyróżniającą się pracę na rzecz uczelni, 2022
 • I miejsce w konkursie na najlepszą pracę magisterską lub najlepszą rozprawę doktorską, organizowanym przez Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A. oraz redakcję miesięcznika „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” w edycji 2020/2021
 • laureat grantu badawczego w ramach konkursu Miniatura 3 organizowanego przez Narodowe Centrum Nauki, 2020