Kwartalnik Naukowy "Studia Europejskie-Studies in European Affairs"

Zachęcamy do publikowania tekstów w  kwartalniku "Studia Europejskie-Studies in European Affairs" (od 1.10.2020 publikujemy wyłącznie teksty anglojęzyczne). Czasopismo znajduje się na tzw. liście ministerialnej (20 punktów). Kwartalnik jest indeksowany w bazach danych: DOAJ, EBSCO, ERIH PLUS, CEEOL, CEJSH, Google Scholar, Crossref, INDEX COPERNICUS, Dimensions, MIAR, SSOAR, BAZEKON. Kwartalinik jest również w trakcie parametryzacji w bazach SCOPUS i Web of Science.

Publikacja w czasopiśmie jest bezpłatna.

Oto link do strony internetowej, gdzie można znaleźć więcej informacji na temat kwartalnika:
https://www.ce.uw.edu.pl/wydawnictwo-naukowe/kwartalnik/o-kwartalniku/

 

    Aktualności

    Data dodania
    14 stycznia 2021