Konferencja w setną rocznicę urodzin Jana Kowalczyka

27.11.2018

W dniu 22 listopada 2018 r. odbyła się konferencja naukowa „Początki neolitu na ziemiach polskich”. W setną rocznicę urodzin Jana Kowalczyka, organizowana przez Instytut Archeologii UMCS w Lublinie, Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie i Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie. W konferencji wzięli udział archeolodzy z kilku ośrodków uniwersyteckich - Warszawy, Torunia, Rzeszowa i Lublina oraz Państwowego Muzeum Archeologicznego i Muzeum Ziemi Chełmskiej. Wśród osób zainteresowanych referatami oraz posterami znajdowali się archeolodzy z regionu, pracownicy naukowi UMCS oraz studenci. Krótka migawka fotograficzna z konferencji (fot. T. Wiśniewski).