Egzamin magisterski

Miło nam poinformować, że 10 czerwca br. odbył się pierwszy egzamin magisterski dla kierunku Prawo. Jeszcze milej nam powiedzieć, że egzamin pod przewodnictwem Pana Dziekana Profesora Sławomira Patyry przeprowadzono właśnie dla Seminarzystów Katedry Prawa Finansowego UMCS i zakończył się wyjątkowo pomyślnie.

Nasi seminarzyści pod opieką Promotora Pana Profesora Antoniego Hanusza oraz z pomocą Pani mgr Agaty Lipińskiej przygotowali prace magisterskie z zakresu opodatkowania spółek:
Weronika Balog - ,,Opodatkowanie przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową",
Martyna Bałkowiec - ''Opodatkowanie wniesienia i zwrotu wkładu do spółki osobowej",
Paweł Bandzerewicz - ,,Opodatkowanie wypłaty dywidendy przez spółkę będącą polskim rezydentem podatkowym".
Kamil Barański - ,,Skutki podatkowe podwyższenia kapitału zakładowego przez konwersję wierzytelności wspólnika spółki akcyjnej",
Angelika Beznosik - ,,Opodatkowanie pożyczek od wspólników spółek kapitałowych",
Aleksandra Budzowska - ,,Opodatkowanie wniesienia wkładu w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części do spółki kapitałowej",
Jakub Piętka - ,,Opodatkowanie obniżenia kapitału zakładowego przez umorzenie udziałów lub akcji".
Recenzentem prac był Pan Profesor Andrzej Niezgoda.

Seminarzystom serdecznie gratulujemy i życzymy wielu sukcesów na zawodowych drogach!

    Aktualności

    Autor
    Agata Lipińska
    Data dodania
    15 czerwca 2020