Sympozjum Ceramiki i Szkła "OSTRAKON"

Dr hab. Halina Taras i studenci archeologii na "OSTRAKONIE" 2015

W dniach 7-9 października odbyło się we Wrocławiu Drugie Międzynarodowe Sympozjum Ceramiki i Szkła „OSTRAKON” pt. Ceramika i szkło w sztuce – sztuka w ceramice i szkle, zorganizowane przez Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku i Wczesnego Średniowiecza Instytutu Archeologii i Etnologii PAN i Akademię Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu.

W programie sympozjum znalazło się wystąpienie Agnieszki Ragaman, studentki I roku archeologii studiów magisterskich (Gliniane przedmioty kultu z cmentarzysk kultury łużyckiej na terenie Kotliny Zamojskiej) oraz cykl posterów, zatytułowany Miniaturowe toporki w pradziejach i wczesnym średniowieczu ziem polskich, przygotowany przez dr hab. Halinę Taras z Zakładu Epok Brązu i Wczesnego Żelaza i dwoje studentów III roku archeologii studiów licencjackich – Katarzynę Pytlik i Krzysztofa Matacza.

 

    Aktualności

    Autor
    Halina Taras
    Data dodania
    30 października 2015