Nie żyje Profesor Piotr Kaczanowski

Ze smutkiem informujemy, że w dniu 5 kwietnia 2015 r. zmarł Profesor dr hab. Piotr Kaczanowski – archeolog, kierownik Zakładu Archeologii Epoki Żelaza Instytutu Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Był wybitnym specjalistą w zakresie archeologii epoki żelaza, szczególnie europejskiego Barbaricum. Odszedł Człowiek o wielkim autorytecie naukowym, mistrz i wychowawca pokoleń polskich archeologów.

Prof. Piotr Kaczanowski (ur. 1943) był związany z UJ od 1967 roku - od początku swojej kariery naukowej. Był uczniem prehistoryka, prof. Kazimierza Godłowskiego. Najpierw pracował w Katedrze Archeologii Polski. Habilitację uzyskał na podstawie rozprawy „Importy broni rzymskiej na obszarze europejskiego Barbaricum". W 2001 roku uzyskał tytuł profesora nadzwyczajnego, natomiast w roku 2002 otrzymał nominację profesorską od prezydenta RP. Od 1996 roku kierował Zakładem Archeologii Epoki Żelaza IA UJ. Naukowiec angażował się również w działania na rzecz uczelni – w latach 1994-1996 pełnił funkcję pełnomocnika Dziekana Wydziału Historycznego ds. finansów, od 1999 do 2005 był dziekanem Wydziału Historycznego UJ. Pełnił też funkcję członka Senatu i Rady Wydziału Historycznego UJ oraz Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Badacz specjalizował się w problematyce młodszego okresu przedrzymskiego, okresu wpływów rzymskich oraz wczesnej fazy okresu wędrówek ludów na obszarze środkowej i północnej Europy. Skupiał się na analizie przemian osadnictwa kultury przeworskiej, chronologii okresu rzymskiego oraz zróżnicowania kulturowego europejskiego Barbaricum w pierwszych wiekach naszej ery. Jego uwagę skupiały zagadnienia związane z uzbrojeniem ludności Barbaricum oraz powiązań tych ludów z Cesarstwem Rzymskim. Prowadził nowatorskie prace nad kryteriami identyfikacji importów rzymskich w oparciu o wyniki badań specjalistycznych (m.in. mineralogiczno-petrograficznych i metaloznawczych). Podsumowaniem wieloletnich prac w tej materii jest obszerne opracowanie jednego z tomów w prestiżowej międzynarodowej serii wydawniczej Tabula Imperii Romani. Wśród istotnych osiągnięć naukowca wylicza się również syntetyczne ujęcie sytuacji kulturowej na ziemiach polskich w starożytności w tomie „Wielka Historia Polski” (wraz z prof. J.K. Kozłowskim). Publikacja ta jest pierwszym od kilku dekad całościowym ujęciem archeologii ziem polskich, zawierającym również szerokie omówienie zagadnień dotyczących rodowodu Słowian.

(za Serwisem PAP - Nauka w Polsce) 

    Aktualności

    Autor
    Urszula Kurzątkowska
    Data dodania
    9 kwietnia 2015