Zmarł śp. prof. dr hab. Stefan Kruk

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 2 stycznia 2023 roku zmarł

 ŚP.
prof. dr hab. Stefan Kruk 

Urodzony 2 września 1939 roku w Wąwolnicy. Historyk teatru i literaturoznawca. Emerytowany pracownik Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; w latach 1997-2004 kierownik Zakładu Pozytywizmu i Młodej Polski, potem pracownik Zakładu Teatrologii w Instytucie Filologii Polskiej. Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, pracę magisterską i doktorską napisał pod kierunkiem prof. dr hab. Ireny Sławińskiej, stopień doktora otrzymał na Uniwersytecie Łódzkim w 1968 roku na podstawie rozprawy Adam Grzymała-Siedlecki – człowiek teatru, zaś po opublikowaniu książki Życie teatralne w Lublinie 1782-1918 uzyskał habilitację na UMCS. Tytuł profesora zwyczajnego otrzymał w 1998 roku. Jeden z pierwszych badaczy dramaturgii Stanisława Ignacego Witkiewicza – poświęcił mu swoją pracę magisterską, której obszerne fragmenty opublikował w „Rocznikach Humanistycznych”. Najważniejszym obszarem jego badań była historia teatru lubelskiego. Ich efektem są cztery fundamentalne dla dziejów teatru lubelskiego monografie: Repertuar teatru lubelskiego 1864-1890 (1979), Życie teatralne w Lublinie 1782-1918 (1982), Teatr Miejski w Lublinie 1918-1939 (1997), Aktorzy teatru lubelskiego 1915-1939 (2001), a także bardzo liczne artykuły naukowe i popularyzatorskie. Zredagował i współredagował także tomy: Myśl teatralna Młodej Polski (1966), Dramat biblijny Młodej Polski (1992), Dojrzewanie do pełni życia. Starość w literaturze polskiej i obcej (2006). W latach 60. i 70. zajmował się również krytyką teatralną, swoje recenzje publikował m.in. na łamach „Tygodnika Powszechnego”, „Więzi”, „Za i Przeciw”.

Rodzinie oraz Najbliższym składamy najszczersze wyrazy współczucia.

Władze Dziekańskie Wydziału Filologicznego UMCS

    Aktualności

    Data dodania
    4 stycznia 2023