Zapraszamy pracowników UMCS na panel pn. „Różnorodność i dyskryminacja”

[Grafika przedstawiająca kolorowe zarysy ludzkich głów]

Spotkanie odbędzie się w dniu 30.11.2021 r. (wtorek) w godz. 15:30-18:30 na platformie MS Teams.

Poruszymy zagadnienia:

 • Czym jest różnorodność w kontekście zmieniającego się świata?
 • Jak wspierać różnorodność i przeciwdziałać dyskryminacji?
 • Korzyści i wyzwania dla różnorodności w kontekście uczelni.
 • Doświadczenia osób z niepełnosprawnościami pod kątem dyskryminacji.

Eksperci uczestniczący w panelu:

Wioleta Jóźwiak - koordynatorka ds. Dostępności Muzeum Historii Żydów Polskich, Członkini Zarządu Fundacji Akacja, liderka dostępności w Sieci Liderów i Liderek Dostępności. Od ponad 10 lat podejmuje działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Współpracowała m.in. z Fundacją Instytut Rozwoju Regionalnego, była członkinią zespołu monitoringowego w projekcie „Administracja centralna na rzecz Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami”, którego celem było zwiększenie zdolności 51 instytucji administracji rządowej na poziomie centralnym do wdrażania postanowień Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami. Współpracowała także przy realizacji projektów związanych z podnoszeniem świadomości o prawach osób z niepełnosprawnościami: „Pełnosprawny Wyborca” i „TEAD – Tourism Enviroiment Accessibility For Disability”. Uczestniczka 10 edycji programu Women’s Institute on Leadership and Disability (WILD) realizowanego przez Mobility International USA.

dr Margaret Amaka Ohia-Nowak - językoznawczyni i kulturoznawczyni. Ekspertka języka inkluzywnego i komunikacji inkluzywnej. Trenerka Diversity, Equity and Inclusion. Prowadzi szkolenia w zakresie przeciwdziałania mikronierównościom, rasizmowi i innym formom dyskryminacji w organizacjach i instytucjach. Certyfikowana trenerka międzykulturowa. Certyfikowana trenerka FRIS®. Redaktorka Naczelna Słownika Empatycznego. Autorka tekstów i publikacji o języku włączającym, tematyce antydyskryminacyjnej i globalnej. Ekspertka Think Tanku Diversity Hub, new visions i Cosmodernity Consultants. Wykładowczyni w Wyższej Szkole Europejskiej im. Józefa Tischnera w Krakowie. Członkini Stowarzyszenia Polaków Pochodzenia Afrykańskiego (SPPA), Stowarzyszenia „Nigdy Więcej” i SIETAR Polska.

Katarzyna Zabratańska - Lubelska działaczka społeczna, aktywistka. Z wykształcenia socjolożka, ekspertka w dziedzinie różnorodności, HR i społecznej odpowiedzialności biznesu. Pracowniczka organizacji pozarządowych, prezeska Innej Fundacji. Prowadzi na Lubelszczyźnie szkolenia i działania promujące aktywizację kobiet, walkę z dyskryminacją i wielokulturowość. Prowadzi Fundację, piszę doktorat, włącza się w inicjatywy na rzecz promowania równości i dialogu kultur.

Moderator panelu:

dr Anna Bieganowska-Skóra – adiunkt w Katedrze Pedeutologii i Edukacji Zdrowotnej UMCS, Sekretarz zarządu Lubelskiego Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych-Sejmik Wojewódzki. Interesuje się przede wszystkim wizerunkiem osób z niepełnosprawnością w mediach, modelem społecznym niepełnosprawności oraz wdrażaniem 8. Artykułu Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych.

Zgłoszenia można dokonać poprzez formularz zgłoszeniowy.

Po dokonaniu zgłoszenia zostanie przesłany link do spotkania.

Panel realizowany jest w ramach projektu „Dostępny UMCS” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego we współpracy z Biurem ds. osób z niepełnosprawnościami i wsparcia psychologicznego UMCS.

Kontakt:

p. Anna Jędrzejewska - koordynator projektu
Biuro Projektu – Dom Studencki „Ikar”,
ul. Czwartaków 15, pok. 8, 20-045 Lublin
telefon: +48 81 537 58 61

  Aktualności

  Autor
  Joanna Kuropatnicka
  Data dodania
  29 listopada 2021