X edycja Konkursu im. Prof. Aliny "Inki" Brodzkiej-Wald

Konkurs imienia prof. Aliny "Inki" Brodzkiej-Wald jest skierowany do osób, które w 2021 r. obroniły swoją pracę doktorską z dziedziny humanistyki. Nabór wniosków trwa do 28 lutego. Serdecznie zapraszamy do udziału.

Jesteś doktorem nauk humanistycznych?

Twoja praca doktorska dotyczy współczesności
i została obroniona w zeszłym roku? Masz szansę na nagrodę w Konkursie imienia
prof. Aliny „Inki ” Brodzkiej-Wald. Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce czeka
na zgłoszenia do 28 lutego 2022 r.

Aby upamiętnić życie i zasługi profesor Aliny Brodzkiej-Wald, powstał Fundusz Wieczysty nazwany jej imieniem. Założycielką funduszu jest dr Anna Gutkowska. Fundusz realizuje cele z obszarów: nauki, edukacji, kultury, ochrony zdrowia i pomocy społecznej. Od 10 lat organizowany jest Konkurs na najciekawsze prace doktorskie z dziedziny humanistyki poświęcone współczesności, obronione w roku poprzedzającym nabór w Konkursie.

skład Kapituły Konkursu wchodzą znani przedstawiciele środowiska humanistów. Należą do nich:

•    prof. dr hab. Grażyna Borkowska (Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk; Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza)

•    prof. dr hab. Maryla Hopfinger-Amsterdamska (Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk)

•    prof. dr hab. Jan Kordys (Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk)

•    prof. dr hab. Marek Zaleski (Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk)

•    prof. dr hab. Tomasz Żukowski (Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk)

Nagrodę przyznawaną z Funduszu Wieczystego im. Aliny Brodzkiej-Wald, ustanowiło grono bliskich Jej osób wraz z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce.

Nabór zgłoszeń w X edycji Konkursu im. prof. Aliny "Inki" Brodzkiej-Wald

Wnioski o przyznanie Nagrody wraz z wersją elektroniczną obronionej pracy i autoreferatem należy przesłać na adres e-mail: nagrodainki@funduszewieczyste.pl. Do wypełnionego wniosku należy dołączyć opinie recenzentów. Opcjonalnie: inne opinie na temat pracy (do 5 stron maszynopisu znormalizowanego). Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone nie później niż 30 czerwca 2022 r.

*Alina Brodzka-Wald pozostaje jednym z najbardziej rozpoznawalnych historyków i teoretyków literatury. Ta rodowita warszawianka urodziła się 11 listopada 1929 r. w rodzinie inteligenckiej pochodzenia żydowskiego. W Warszawie ukończyła szkołę powszechną, tajne komplety gimnazjalne. Razem z bratem i rodzicami udało jej się przetrwać okupację. Po zakończeniu wojny kontynuowała naukę w liceum w Łodzi, potem na polonistyce Uniwersytetu Łódzkiego. W 1949 r. opublikowała w „Polonistyce” pierwszy artykuł. Rok później wróciła do rodzinnego miasta i rozpoczęła pracę w Instytucie Badań Literackich PAN, z którym była związana do końca życia, pełniąc funkcje formalne i nieformalne. W 1952 r. uzyskała magisterium, w 1960 – doktorat w dziedzinie nauk humanistycznych, a w 1966 – stopień doktora habilitowanego. W 1989 r. została profesorem zwyczajnym. Alina Brodzka-Wald wypromowała liczne grono doktorów, kierowała wieloma przedsięwzięciami badawczymi. Jak wspominają Jej uczniowie, przyjaciele i współpracownicy, była osobą o wielkiej erudycji i niewiarygodnym wyczuciu cudzej indywidualności – ukształtowała wielu badaczy, historyków, krytyków średniego i młodego pokolenia. Laureaci i finaliści Olimpiady Polonistycznej, doktoranci i przyjaciele, współpracownicy i młodzi badacze zawsze mogli liczyć na pomoc i radę „Inki”. Pomagała w rozwiązywaniu spraw zawodowych i życiowych. Teraz, dzięki funduszowi wieczystemu Jej imienia, młodzi zdolni humaniści mają szansę zdobyć nagrodę za pracę doktorską dotyczącą współczesności, która została obroniona w 2021 r. Jako jurorka programu stypendialnego POLITYKI "Zostańcie z nami!" od samego początku jego istnienia – wskazywała do nagród naukowych najzdolniejszych młodych języko- i literaturoznawców, okazując im także prywatnie swoje zainteresowanie i życzliwość.

Więcej informacji: www.funduszewieczyste.pl

Kontakt:

Magdalena Spadarzewska

Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce

ul. Marszałkowska 6/6

00-590 Warszawa

tel.  22 622 01 22, e-mail: m.spadarzewska@filantropia.org.pl 

    Aktualności

    Data dodania
    12 lutego 2022