Wyniki Konkursu na najlepsze prace licencjackie

WYNIKI PIERWSZEJ EDYCJI KONKURSU
NA NAJLEPSZE PRACE LICENCJACKIE NA WYDZIALE FILOLOGICZNYM
UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE

Jury w składzie:
dr hab. Małgorzata Latoch-Zielińska, prof. UMCS – przewodnicząca
dr hab. Dorota Filar, prof. UMCS
dr hab. Edyta Kociubińska, prof. KUL
dr hab. Jolanta Panasiuk, prof. UMCS
dr hab. Dorota Piekarczyk, prof. UMCS
dr hab. Joanna Tarkowska, prof. UMCS
dr hab. Andrzej Kowalczyk
dr hab. Piotr Majewski
dr Agata Gołąb
dr Anna Werman
lic. Dawid Kobylański - przedstawiciel samorządu studenckiego

po wnikliwym zapoznaniu się z 28 pracami dyplomowymi zgłoszonymi na konkurs podjęło decyzję o przyznaniu następujących nagród i wyróżnień:

1.1. literaturoznawstwo/językoznawstwo polskie:
- dwie równorzędne nagrody dla Julii Małyski oraz Kamili Sadlak
- wyróżnienie dla Magdy Zalewskiej

1.2. literaturoznawstwo/językoznawstwo obce:
- cztery równorzędne nagrody dla Tomasza Kubickiego, Magdaleny Prokopiak, Jakuba Ostaszewskiego i Julii Przednowek
- wyróżnienie dla Ernesta Gumieli

1.3. nauka o kulturze:
- dwie równorzędne nagrody dla Agnieszki Łotysz oraz Adriana Mikołajczuka
- wyróżnienie dla Jana Cisa

1.4. edytorstwo:
- dwie równorzędne nagrody dla Magdaleny Janiszewskiej oraz Agaty Torby
- wyróżnienie dla Marty Kniei

1.5. logopedia:
- nagroda dla Joanny Babiarz.

Ze względu na wysoki poziom prac zostały przyznane nagrody równorzędne oraz wyróżnienia.

Laureatom serdecznie gratulujemy!

Wszystkich uczestników konkursu zapraszamy 16 stycznia 2023 roku na godz. 10.00 do Sali Obrad Rady Wydziału (nr 9) na uroczystość finalizującą pierwszą edycję konkursu.

    Aktualności

    Data dodania
    15 grudnia 2022