Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna - dyżury

KOMISJA REKRUTACYJNA WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO UMCS:

Przewodniczący: dr hab. Joanna Tarkowska, prof. UMCS

Sekretarze: 
1.  dr hab. Alicja Koziej 
2.  dr Magdalena Kozłowska

Członek: Dawid Kobylański  (przedstawiciel Samorządu Studentów)

 

Adres: Wydział Filologiczny UMCS
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4a
20-031 Lublin

sale nr 24 NH oraz 30 NH (tzw. "Nowa Humanistyka", parter budynku) / * w zależności od kierunku studiów

 

Obsługa kandydatów na studia I stopnia stacjonarne:  

 

DODATKOWA REKRUTACJA (wrzesień) : 04.09, 11.09 ( poniedziałki) - godz. 10.00 - 12.00

20.09 - 22.09  (środa - piątek) - godz. 9.00 - 14.00

 

Obsługa kandydatów na studia II stopnia stacjonarne:  

20.09 - 22.09 (środa - piątek) - godz. 9.00 - 14.00

 

 Lista wymaganych dokumentów  [LINK]

 

* POSZCZEGÓLNE KIERUNKI BĘDĄ OBSŁUGIWANE W SALACH:

nr 24 NH:

 • Anglistyka I i II st.
 • Architektura informacji I i II st.
 • E-edytorstwo i techniki redakcyjne I i II st.
 • Filologia polska I i II st.
 • Kulturoznawstwo I i II st.
 • Technologie cyfrowe w animacji kultury I i II st.
 • Logopedia z audiologią I i II st.

nr 30 NH:

 • Germanistyka I i II st.
 • Hispanistyka I i II st.
 • Intercultural communication in education and the workplace / Komunikacja międzykulturowa w edukacji i na rynku pracy II st.
 • Italianistyka I st. 
 • Lingwistyka stosowana I i II st.
 • Polsko-Niemieckie studia kulturowe i translatorskie I st.
 • Portugalistyka - studia portugalsko-brazylijskie I st.
 • Romanistyka I i II st.
 • Rusycystyka I st.
 • Ukrainistyka I st. 

 

DANE KONTAKTOWE:

Tel. 81 537 26 26 (czynny w godzinach pracy komisji)

Mail: wkr.fil@mail.umcs.pl

 

Zachęcamy do zapoznania się z mapką:

  Aktualności

  Data dodania
  20 września 2023