Wprowadzanie do systemu SAP – HR Pensum zajęć dydaktycznych zaplanowanych do realizacji w semestrze zimowym w roku akad. 2021/2022

Informujemy o  konieczności wprowadzenia do systemu SAP – HR Pensum zajęć dydaktycznych zaplanowanych do realizacji  w semestrze zimowym w roku akad. 2021/2022 .

Planowane zajęcia należy wprowadzić do dnia 24 listopada br.

Przy planowaniu zajęć pomocne będzie  Pismo Okólne nr 1/2021 Rektora UMCS z dnia 18 lutego 2021r. w sprawie szczegółowej organizacji roku akademickiego 2021/2022.

https://phavi.umcs.pl/at/attachments/2021/0219/122255-pismo-okolne-nr-1-2021-szczeg-organizacja-roku-akad-2021-2022.pdf

Szczegółowe  instrukcje dotyczące planowania znajdują się na stronie internetowej UMCS pod adresem: 

http://phavi.portal.umcs.pl/at/attachments/2014/1006/110008-instrukcja-do-rejestracji-pensum-w-systemie-sap.pdf

    Aktualności

    Autor
    Joanna Kuropatnicka
    Data dodania
    18 listopada 2021