Wizyta studyjna Gości z Litwy

Nacionalinė Švietimo Agentūra/ Narodowa Agencja Edukacji Republiki Litewskiej/The National Agency for Education of the Republic of Lithuania – wizyta studyjna Gości z Litwy

W ramach współpracy międzynarodowej między Narodową Agencją Edukacji Republiki Litewskiej, Lubelskim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie oraz Instytutem Językoznawstwa i Literaturoznawstwa Wydziału Filologicznego UMCS 9 marca 2023 r. na Wydziale Filologicznym UMCS odbyło się spotkanie nauczycieli z Litwy z pracownikami Katedry Edukacji Polonistycznej: prof. dr hab. Małgorzatą Karwatowską, dr hab. Małgorzatą Latoch-Zielińską, prof. UMCS oraz dr hab. Małgorzatą Rzeszutko, prof. UMCS.

Nauczyciele z Litwy, w tym przedstawiciele Narodowej Agencji Edukacji Republiki Litewskiej zapoznali się z uniwersyteckim modelem kształcenia nauczycieli w Polsce, a także możliwościami dalszego doskonalenia zawodowego pedagogów. Dyskutowana problematyka zogniskowana była wokół doskonalenia kompetencji kluczowych i przedmiotowych nauczycieli kształcenia ogólnego. Szczególny nacisk położono na zagadnienie ścieżek szkolenia nauczycieli języka ojczystego w Polsce oraz bieżących priorytetów w kształceniu przyszłych nauczycieli. Goście z Litwy poznali cele i założenia edukacji włączającej w Polsce, arkana nauczania języka polskiego jako ojczystego, a także specyfikę nauczania języka polskiego jako obcego i drugiego. Ze szczególnym zainteresowaniem odnieśli sie do zagadnień glottodydaktyki polonistycznej oraz roli aksjologii w edukacji. Spotkanie przebiegało w niezwykle sympatycznej atmosferze.

Oprac.: dr hab. Małgorzata Rzeszutko, prof. UMCS

 

    Aktualności

    Data dodania
    17 marca 2023