Utworzenie Wydziału Filologicznego

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora UMCS od 1 września Wydział Humanistyczny dzieli się na:

 • Wydział Filologiczny
 • Wydział Historii i Archeologii. 

W ramach Wydziału Filologicznego będą funkcjonowały instytuty:

 • Instytut Filologii Polskiej – w zakresie dyscypliny językoznawstwo,
 • Instytut Neofilologii – w zakresie dyscypliny literaturoznawstwo,
 • Instytut Nauk o Kulturze – w zakresie dyscypliny nauki o kulturze i religii.

  Aktualności

  Data dodania
  25 sierpnia 2021