Udział slawisty UMCS w pracach bułgarskiego konsorcjum

Miło nam poinformować, że pracownik Wydziału Filologicznego UMCS (Katedra Językoznawstwa Słowiańskiego) – dr hab. Petar Sotirow, prof. uczelni – uczestniczy w pracach konsorcjum, w skład którego wchodzą przedstawiciele Bułgarskiej Akademii Nauk i kilku bułgarskich uczelni. Konsorcjum realizuje program naukowy rządu Republiki Bułgarii pt. Rozwój i utrwalenie bułgarystyki zagranicznej. Prof. Petar Sotirow został zaproszony do współpracy jako doświadczony bułgarysta mieszkający i pracujący w Polsce. W ramach swoich obowiązków wygłasza on cykle wykładów otwartych, realizuje zajęcia ze studentami, prowadzi badania naukowe, konsultuje doktorantów i młodszych pracowników naukowych. Ważną częścią działalności w konsorcjum oraz pobytu w Bułgarii jest również promocja bułgarystyki i slawistyki polskiej oraz macierzystego uniwersytetu – UMCS, a także wzmacnianie polsko-bułgarskiej współpracy naukowej. Instytucją przyjmującą jest Południowozachodni Uniwersytet im. Neofita Rylskiego w Błagojewgradzie, jeden z partnerów konsorcjum. Pobyt finansowany jest z budżetu programu.

Pierwsza część programu roboczego była realizowana w kwietniu 2024 r. Prof. P. Sotirow wygłosił dwa wykłady otwarte (nt. Bułgarzy za granicą – życie z dwoma językami oraz nt. Stan i perspektywy rozwoju bułgarystyki polskiej), przeprowadził również zajęcia ze studentami bułgarskimi z takich kierunków, jak Lingwistyka stosowana, Filologia bułgarska i Logopedia, ponadto przygotował i przeprowadził ankietę ze studentami dotyczącą terminologii rodzinnej w języku bułgarskim. Natomiast w ramach działań promocyjnych prof. Sotirow udzielił wywiadu dla Bułgarskiej Telewizji Państwowej, zaprezentował również wydaną niedawno przez Wydawnictwo UMCS swoją nową książkę pt. Zeszyt negowański – cząstka bułgarskiej pamięci z Macedonii Południowej. Działalność gościa z Polski spotkała się z szerokim odzewem, informacje o niej ukazały się w wielu miejscach, w tym w centralnych bułgarskich mediach. Realizację drugiej część programu prof. Petara Sotirowa zaplanowano na drugą połowę maja 2024 r.

Polecamy relacje w mediach bułgarskich:

Informacja Bułgarskiej Agencji Prasowej: Проф. ПетърСотировотполскияУниверситетМарияКюриСклодовскагостуванаЮЗУНеофитРилски [Prof. Petar Sotirow z polskiego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej gościem Uniwersytetu Południowozachodniego im. Neofita Rylskiego]

Prof. Petar Sotirow w programie edukacyjnym Знание.бг Bułgarskiej Telewizji – rozmowa na temat nauczania języka bułgarskiego w Polsce [Изучаването на българския език в чужбина, "Знание.БГ" 02.05.2024]:

Relacja na stronie uczelni bułgarskiej

Tekst: dr hab. Petar Sotirow, prof. UMCS i dr hab. Ewa Białek, prof. UMCS

Zdjęcia: zbiory prof. P. Sotirowa, YouTube, www.swu.bg

    Aktualności

    Data dodania
    15 maja 2024