Tłumacze na e-start 2021 - konkurs lingwistyczny

Konkurs ma na celu zachęcenie studentów do podnoszenia swoich kwalifikacji językowych i translatorskich, ułatwienie najlepszym kandydatom na tłumaczy wejścia na rynek pracy, a także zapoznanie studentów ze specyfiką tłumaczeń biznesowych z różnych branż oraz lepsze przygotowanie ich do późniejszej pracy przy realnych zleceniach.

Formuła konkursu jest następująca: studenci uczelni partnerskich przechodzą przez kilka etapów konkursu, podczas których sprawdzane są ich umiejętności przekładu pisemnego z języka angielskiego lub języka niemieckiego na język polski. Ponieważ doskonale znamy rynek tłumaczeniowy, na konkurs wybraliśmy teksty wymagające znajomości języka angielskiego lub niemieckiego o tematyce biznesowej.

Zapraszamy do udziału w tym przedsięwzięciu każdą uczelnię, która chce zadbać o właściwy start kariery swoich studentów. Zapraszamy także studentów, którzy chcą wziąć udział w konkursie, a nie widzą logo swojej uczelni wśród Uczelni Partnerskich – czekamy na Was!

    Aktualności

    Autor
    Joanna Kuropatnicka
    Data dodania
    27 października 2021