Stypendium MEiN dla dr Olgi Kielak (Instytut Filologii Polskiej)

Fot. Radosław Kielak

Z ogromną radością przekazujemy informację o przyznaniu dr Oldze Kielak (Instytut Filologii Polskiej UMCS, Katedra Tekstologii i Gramatyki Języka Polskiego) stypendium Ministra Edukacji i Nauki dla wybitnych młodych naukowców w 2022 r. (edycja 17).

W dniu 29 czerwca 2022 r. Minister Edukacji i Nauki przyznał stypendia 215 młodym naukowcom, w tym 37 doktorantom. Wśród nich - jako jeden z pięciu językoznawców - znalazła się dr O. Kielak.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sucesów!

Szczegółowe informacje (wraz z listą wszystkich stypendystów) są dostępne na stronie: Ogłoszenie wyników postępowania w sprawie przyznania stypendiów Ministra Edukacji i Nauki dla wybitnych młodych naukowców w 2022 r. (edycja 17)

    Aktualności

    Data dodania
    1 lipca 2022