Stypendia doktoranckie - ogłoszenie

UWAGA DOKTORANCI!

 Wydział Filologiczny informuje, że zgodnie z decyzją Pani Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia, liczba stypendiów doktoranckich w roku akademickim 2023/2024 kształtuje się następująco:

FILOLOGIA POLSKA IV rok – 3 stypendia

KULTUROZNAWSTWO IV rok –  1 stypendium

STUDIA DOKTORANCKIE W JĘZYKU ANGIELSKIM Z ZAKRESU LITERATUROZNAWSTWA I JĘZYKOZNAWSTWA IV rok –  1 stypendium

NEOFILOLOGIE - brak doktorantów

 Wysokość stypendium doktoranckiego w roku akademickim 2023/2024 wynosi  2163 zł.

    Aktualności

    Data dodania
    20 września 2023