Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Sary Akram

 RADA NAUKOWA INSTYTUTU JĘZYKOZNAWSTWA
I LITERATUROZNAWSTWA UMCS
w Lublinie podaje do wiadomości, że dnia 28 września 2022 r. o godz. 10.00 w sali nr 9,  gmach Wydziału Filologicznego, pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4a, odbędzie się
publiczna obrona pracy doktorskiej

 Mgr Sary Akram

TEMAT: Narracja o WOJNIE w reportażach Wojciecha Jagielskiego. Perspektywa lingwistyczno-kulturowa

PROMOTOR: prof. dr hab. Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska – UMCS w Lublinie

RECENZENCI: prof. dr hab. Artur Rejter – Uniwersytet Śląski

prof. dr hab. Urszula Sokólska – Uniwersytet w Białymstoku

dr hab. Marzena Marczewska, prof. UJK – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Praca do wglądu znajduje się w Bibliotece Głównej UMCS, ul. Radziszewskiego 11, zaś streszczenia rozprawy wraz z recenzjami zamieszczone są na stronie Instytutu Językoznawstwa i Literaturoznawstwa UMCS: https://www.umcs.pl/pl/postepowania-doktorskie,24958,mgr-sara-akram,121053.chtm

    Aktualności

    Data dodania
    16 września 2022