Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Anny Pieczki

Rada Naukowa Instytutu Filologii Polskiej w dyscyplinie językoznawstwo UMCS w Lublinie serdecznie zaprasza na publiczną obronę pracy doktorskiej Pani mgr Anny Pieczki.

RADA NAUKOWA INSTYTUTU FILOLOGII POLSKIEJ W DYSCYPLINIE JĘZYKOZNAWSTWO UMCS w Lublinie podaje do wiadomości, że dnia 3 lutego 2022 r. o godz. 9.00 odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej

Mgr Anny Pieczki

TEMAT: Wymiana wirtualna w nauczaniu języka polskiego jako obcego na poziomie A1 – polsko-włoskie studium przypadku

PROMOTOR: 

dr hab. Jarosław Krajka, prof. UMCS (UMCS w Lublinie)

prof. Krystyna Róża Jaworski (Uniwersytet w Turynie)

RECENZENCI:

dr hab. Krystyna Mihułka, prof. URz (Uniwersytet Rzeszowski)

prof. dr. hab. Przemysław Gębal (Politechnika Śląska)

dr hab. Robert Dębski, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński)

Praca do wglądu znajduje się w Bibliotece Głównej UMCS (ul. Radziszewskiego 11), zaś streszczenie rozprawy wraz z recenzjami zamieszczone są na stronie Instytutu Filologii Polskiej UMCS:

https://www.umcs.pl/pl/przewody-doktorskie-recenzje-i-streszczenia,21400.htm 

Obrona odbędzie się z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę jej przebiegu.

Link do części jawnej: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aevCb0YAjSWLLM53q-s-4UlaC_MGBoA11K8pS1CSDZE41%40thread.tacv2/1642501759985?context=%7b%22Tid%22%3a%2280dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b%22%2c%22Oid%22%3a%22d7e08ca5-9546-44b5-b5f6-10c0b5f8e150%22%7d

Dostęp do spotkania w aplikacji Microsoft Teams będzie możliwy od godz. 8.45 po zidentyfikowaniu osoby imieniem i nazwiskiem. Przebieg zdalnej obrony będzie rejestrowany.

    Aktualności

    Data dodania
    19 stycznia 2022