Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Agnieszki Kruk

RADA NAUKOWA INSTYTUTU FILOLOGII POLSKIEJ W DYSCYPLINIE JĘZYKOZNAWSTWO UMCS w Lublinie podaje do wiadomości, że dnia
11 maja  2022 r. o godz. 10.00 odbędzie się w trybie hybrydowym
(sala 420, gmach Wydziału Filologicznego, pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4a)
publiczna obrona pracy doktorskiej

Mgr Agnieszki Kruk

TEMAT: Problemy przekładu portugalskojęzycznej literatury afrykańskiej: wielojęzyczność, oralność i obcość a językowy obraz świata

PROMOTOR: prof. dr hab. Barbara Hlibowicka-Węglarz – UMCS w Lublinie

RECENZENCI:

dr hab. Wojciech Charchalis, prof. UAM – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr hab. Jacek Pleciński, emerytowany profesor Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu

 Praca do wglądu znajduje się w Bibliotece Głównej UMCS, ul. Radziszewskiego 11, zaś streszczenie rozprawy wraz z recenzjami zamieszczone są na stronie Instytutu Filologii Polskiej UMCS:
https://www.umcs.pl/pl/przewody-doktorskie-recenzje-i-streszczenia,21400.htm

 Obrona odbędzie się z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę jej przebiegu, link do części jawnej:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a6kEYdvRLrEaDwhukgAwSFkeO3m-1HLHhO7J1GN0HZrs1%40thread.tacv2/1650954570192?context=%7b%22Tid%22%3a%2280dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b%22%2c%22Oid%22%3a%22d7e08ca5-9546-44b5-b5f6-10c0b5f8e150%22%7d

Dostęp do spotkania w aplikacji Microsoft Teams będzie możliwy od godz. 9.45 po zidentyfikowaniu osoby imieniem i nazwiskiem. Przebieg zdalnej obrony będzie rejestrowany.

 

 

 

    Aktualności

    Data dodania
    26 kwietnia 2022