"Przysłowie jako tekst minimalny" - monografia Pana dr. Sebastiana Wasiuty

Miło nam poinformować, że ukazała się nowa monografia Pana dr. Sebastiana Wasiuty z Katedry Tekstologii i Gramatyki Języka Polskiego, zatytułowana Przysłowie jako tekst minimalny.

Pan dr Sebastian Wasiuta jest uczniem Pana profesora Jerzego Bartmińskiego, natomiast opublikowana monografia jest nieco zmodyfikowaną i rozszerzoną wersją rozprawy doktorskiej.
 
Przeprowadzone tutaj analizy pokazują czytelnikowi, że przysłowia spełniają wszystkie wymogi tekstowości, są wyodrębniane jako tzw. całość komunikacyjna, przede wszystkim mają swoich nadawców i odbiorców oraz kwalifikator stylistyczny.
 
Monografia zawiera pewną "zagadkę" dla czytelnika w odniesieniu do traktowania przysłów jako tekstów minimalnych, jak również odróżniania terminów, tj. „tekst minimalny” czy „tekst prototypowy”.
 
Jak twierdzi Autor publikacji, przysłowie jest prototypowym tekstem minimalnym, który różni się od nieprototypowych tekstów minimalnych oraz od nieprototypowych nieminimalnych tekstów długich. Jednak to tylko zapowiedź tego, co zostało przekazane czytelnikowi w publikacji Pana dr. S. Wasiuty.
 
Serdecznie gratulujemy i zapraszamy do inspirującej lektury:

    Aktualności

    Data dodania
    20 stycznia 2022