Przedłużenie naboru kandydatów do Wydziałowej Rady Samorządu Doktorantów Wydziału Filologicznego

Informacja Komisji Wyborczej w sprawie przedłużenia naboru kandydatów do Wydziałowej Rady Samorządu Doktorantów.

Komisja Wyborcza Samorządu Doktorantów UMCS informuje, że nabór kandydatów do Wydziałowych Rad Samorządu Doktorantów Wydziału Filologicznego UMCS został przedłużony do dn. 12 lutego 2022 r.

Zgłoszenia kandydatów do Wydziałowych Rad Samorządu Doktorantów przyjmowane są poprzez wysłanie pocztą elektroniczną z konta doktoranckiego w domenie poczta.umcs.lublin.pl/umcs.lublin.pl/umcs.pl lub za pośrednictwem konta w systemie USOS formularza zgłoszenia kandydata stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały nr 5/2/2022 Komisji Wyborczej Samorządu Doktorantów UMCS:

https://doktoranci.umcs.pl/samorzad/uchwaly-dokumenty/download/46-2022/64-uchwala-nr-5-2-2022

Dokumenty należy wysłać na adres e-mail: wybory@doktoranci.umcs.pl

Uprawnionym do zgłoszenia kandydata jest wyłącznie doktorant tego samego Wydziału. Kandydat może także zgłosić się samodzielnie.

Komunikaty oraz uchwały Komisji Wyborczej Samorządu Doktorantów UMCS dostępne są na stronie: www.doktoranci.umcs.pl

Komisja Wyborcza Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

    Aktualności

    Data dodania
    11 lutego 2022