Projekt "Przyjazny Uniwersytet"

Na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie ruszyła ósma edycja projektu "Przyjazny Uniwersytet", który dotyczy kwestii zdrowia psychicznego w przestrzeni akademickiej. W ramach inicjatywy podejmujemy wiele działań, które mają na celu przybliżanie problematyki zdrowia psychicznego, uwrażliwianie na problemy osób doświadczających trudności w tej sferze i budowanie wspierającej społeczności uczelnianej.

Projekt "Przyjazny Uniwersytet" jest realizowany od 2013 roku przez Zespół ds. Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami UMCS oraz Wydział Filozofii i Socjologii UMCS.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą projektu. W tym roku można skorzystać m.in. ze spotkań filmowo-dyskusyjnych, warsztatów wsparcia w kryzysie, kawiarenek i wykładów interakcyjnych dot. inteligencji emocjonalnej.

Szczegółowe informacje i terminy dostępne są pod linkiem: Przyjazny Uniwersytet - rusza 8. edycja projektu

    Aktualności

    Data dodania
    24 listopada 2022